Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Tételek száma: 61.

Agárdy, Etelka (1963) Az OSZK kéziratos gyűjteményének magyar nyelvészeti anyagának bibliográfiája és jelentéstani vonatkozásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ambrózy, Adrien (1963) Áprily Lajos költészetének jelentéstana. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bodnár, Mihály (1963) Községem pillangós növényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bárdos, Alfonzné (1963) Fejezetek Ady jelentéstanából szinonimák, szimbólumok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csehy, István (1963) Csaholc község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csoba, Mihály (1963) A pillangósok gazdasági jelentősége. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dóra Gyuláné Csima, Gyöngyi (1963) Családi nevelés egy konkrét család életén belül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Evinich, Lajos (1963) 6-10 éves gyermek fejlődési sajátosságai, és a testnevelés kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fricska, Gábor (1963) A gyümölcstermesztés helyzete, mértéke, lehetőségei, szükségessége, hasznossága gyakorlókert szempontjából. Szakdolgozat thesis, Archív.

Füfa, Márta (1963) A szemléletesség elvének érvényesülése a testnevelési órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gondos, Judit (1963) Népdalaink szövegtartalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyümölcsös, Edit (1963) A latinság szókészletének elemei a mai nyelvhasználatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horuczi, István (1963) A rendszeresség elvének követelményei és azok helyes alkalmazása az alsó tagozati oktató-nevelő munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ivitz, László (1963) Barát-völgy. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Józsefné (1963) Tiszaszentmárton története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Karai, Edit (1963) Kaffka Margit művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kaucsek, Judit (1963) A rendszeres ellenőrzés jelentősége és ellenőrzés formáinak, módjainak helyes alkalmazása az alsó tagozati oktató-nevelő munkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Antal (1963) A jászsági (jászladányi) kubikosok élete, szakszókincse és szólásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Erika (1963) Tatabánya szénbányászata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Margit (1963) Falu a hegyek között Telkibánya. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Viola (1963) Tiszaszalka története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

László, Sándor (1963) Litke község története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrincz, Ilona (1963) Liszt Ferenc munkássága leveleinek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mester, Éva (1963) Küzdelem a magyar anyanyelvi oktatásért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Micsinai, Tiborné (1963) Szécsény várának története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mihály, Erzsébet (1963) Aktivitás. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mihályi, Erzsébet (1963) Hogyan biztosítom a tanulók aktív és tudatos részvételét az iskolai munkában? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Gézáné (1963) A szabolcsi burgonya. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Gézáné (1963) A szabolcsi burgonya. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Márk, Ernő (1963) Móricz parasztábrázolása pályájának utolsó szakaszában (1931-1942). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Márk, Ernő (1963) Móricz parasztábrázolása pályájának utolsó szakaszában (1931-1942). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Emília (1963) A déli Tarna-vidék flórája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, József (1963) Barát-völgy. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Oláh, István (1963) Gelénes község története a legrégibb időktől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Oszlánszki, Magdolna (1963) Ortutay Gyula irodalmi munkássága/Bibliográfia/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Panigay, Ildikó (1963) Liszt és az európai zene. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pethő, Zoltánné és Mágery, Katalin (1963) Ady szimbolizmusa. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pethő Zoltánné Mágery, Katalin (1963) Ady szimbolizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polgár, Márta (1963) Cukorrépa termesztés (a Jászladányi Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet keretén belül). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Polgár, Márta (1963) Cukorrépatermesztés (a Jászladányi Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet keretén belül). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Prack, Éva (1963) A Tanácsköztársaság és a fehérterror Marcaliban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Prókátor, Mária (1963) Az iskolai ifjúsági könyvtárak és az osztály-könyvgyűjtemények szerepe az alsó tagozati olvasóvá nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sebők, Ildikó (1963) Az érzelmi nevelés biztosítása az olvasási órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Gábor (1963) Lakóhelyünk pillangósvirágú növényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szakács, Andrásné (1963) Nagyléta község mezőgazdaságának szocialista átalakulása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szemere, Márta (1963) Trichóma-vizsgálatok fészkes virágúakon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilágyi, Jolán (1963) A napraforgó, mint ipari növény. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szirmai, Endre (1963) A nép-nemzeti egység kérdései a XVII. sz.d-i függetlenségi küzdelmeinkben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szirmai, Endre (1963) A népi-nemzeti egység kérdései a XVII.sz.d.-i függetlenségi küzdelmeinkben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szita, Gábor (1963) Baromfiak korszerű takarmányozása és elhelyezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szoyka, Árpád (1963) Fejezetek Radnóti Miklós verseinek hangtanából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sík, Flóra (1963) A gyakorló órák vezetésének speciális mozzanatai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tényi, Ilona (1963) Az aktivizálás pszichológiái, feltételei az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Erzsébet (1963) A dohány termesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Lajos (1963) Letenye története 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Török, László (1963) Hogyan szervezem meg Kilián estnevelési mozgalmat egy falusi általános iskolában? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ugrin, Benő (1963) Az osztatlan iskolák közvetlen és önálló óráinak részletes didaktikai és neveléslélektani jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vigh, Gabriella (1963) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az anyanyelvi tantárgyak tanítása folyamán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vigh, Éva (1963) Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze, Gábor (1963) Móricz Zsigmond parasztábrázolása pályájának utolsó szakaszában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vígh, Éva (1963) Erkel Ferenc és magyar nemzeti opera. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Tue Nov 28 19:43:28 2023 CET.