Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Tételek száma: 69.

A

Albert, Éva (1971) A dráma alaptörvényei Arisztotelész poétikája alapján /A Klasszicizmus és a görög drámaeszmény, a klasszicizmus legnagyobb egyénisége Moliere/. Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Balogh, Istvánné (1971) Nyírtass község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Sándorné (1971) Olvasók, olvasótábor elemzése egy közművelődési könyvtárban Pomáz községi könyvtár. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bereczki, István (1971) A nagyrévi "Béke és barátság" termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berki, Józsefné (1971) Ady Új versek kötetének ismertetése, elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borka, Ferencné (1971) Szöveges feladatgyűjtemény összeállítása egy mezőgazdasági nagyüzem életéből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bozsik, Gabriella (1971) Miért szeretik a kisiskolás tanulók a csoportmunkákat? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Búzi, Judit (1971) A gyermekek iskolán kívüli nevelése (szakkörök, gyermekklubok, művészeti csoportok stb.) életének, működésének, perspektíváinak elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csipke, Mária (1971) A vállalati /területi/ szakszervezeti agitációs propaganda bizottság részvétele a termelési - műszaki agitációs és propaganda feladatok elvégzésében a Borsodi Szénbányák Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czövek, Teréz (1971) Esztétikai nevelés speciális lehetőségei, eljárásai alsó tagozaton a költeménytárgyaló órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Dr. Vajó, Péterné (1971) A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai az 1967/68-as "Alföld"-vita, és az 1970-es Országos Népművelési Konferencia tükrében. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Duba, Gézáné (1971) A szakszervezeti nevelés sajátossága. Szakdolgozat thesis, Archív.

F

Filepkó, László (1971) A borsodi szénvidék jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Gengeliczky, László (1971) A tatabányai bányász színpad története 1964-1970. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gerevich, Éva (1971) Ady Endre verscímeinek szókincse. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gráfik, Ágnes (1971) Iskolám fejlődésének története és működésének hatása a város művelődésének alakulására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gullner, Vilmos (1971) A szőlőpermetezési munka termelékenységének fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Harum, Istvénné (1971) A szabadidővel gazdálkodás egy szabadon választott életkorban, városban. /adatgyűjtés alapján./. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Hernek, Julianna (1971) Tiszaföldvár közoktatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Ernőné (1971) Magyar hűtőgépek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, Józsefné (1971) Az alkotó képzelet fejlesztése az általános iskola III. és IV. osztályos énekanyagának segítségével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Jerszi, Gáborné (1971) A szocialista hazafiság kialakításának lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában olvasásórákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jónás, Károly (1971) Szórendi vizsgálatok a Buda halálában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Karlaki, Lajos (1971) Forgómozgást egyenesvonalú mozgássá alakító gép- és műszerelemek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Béláné (1971) Az esztétikai nevelés lehetőségei és célravezető módszerei az írástanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss Gyuláné Kalo, Katalin (1971) Emberábrázolás a szóképek tükrében. Németh László nyelvi sajátosságainak - szóképeinek vizsgálata az Iszony című regényének első részében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurnász, Pál (1971) A sziráki állami gazdaság termelési viszonyai és fejlődése megalakulásától napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

L

Lazányi, Ilona (1971) A 4. osztályos tanulók anyag-, szerszámismerete, viszonyulásuk a szerszámokhoz, munkanemekhez és magához a gyakorlati foglakozáshoz. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Leitner, Nándor (1971) A Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikája 1945-48. Szakdolgozat thesis, Archív.

M

Madarász, György (1971) Tiszalúc község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Béla (1971) A munka és művelődés kapcsolatának problémái a fizikai dolgozók körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, István (1971) Ady újságírói működése fejlődésének egy korszakában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Zoltán (1971) Kovács András filmjei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Montli, László (1971) a várpalotai "Jószerencsét" Művelődési Ház története. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, István (1971) Szignálgenerátorok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Lajos (1971) A szakszervezeti politikai ismeretterjesztés fejlődése a fordulat évétől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Mariann (1971) Szöveges feladatgyűjtemény összeállítása egy mezőgazdasági nagyüzem életéből (IV. osztály). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Éva (1971) Az intellektuális élmények szerepe a tanulók olvasásához való viszonyulásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyváradi, Éva (1971) Egy helyesírási ismeret jártasságszintre emelésének útja és módszerei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

O

Osváth, Éva (1971) Szöveges feladatgyűjtemény összeállítása egy mezőgazdasági nagyüzem életéből III., IV. osztály számára. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Osváthné Zsidó, Sarolta (1971) Családnevem fejlődéstörténete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Papp, Béláné (1971) Fóny község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, Piroska (1971) A családi nevelés gyakori pedagógia hibái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pazár, Éva (1971) A képzőművészeti folyóiratok szakszókincsének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Perczel, Olivér (1971) Szocialista közoktatási rendszerünk hogyan hasznosította a magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikájának hagyományait? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Perge, Imre (1971) A matematika helye a tudományok rendszerében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Podani, István (1971) Különböző üzemi rétegekhez tartozó könyvtári olvasók érdeklődési körének,izlésállapotának vizsgálata,elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Páldi, Irén (1971) Erkölcsi nevelés az olvasástanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pálok, Mária (1971) A hagyományos nyílászáró szerkezetek. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Radics, Győzőné (1971) Szécsény monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Saághy, László (1971) A vallásos világnézet elleni küzdelem az általános iskola első osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Segesdy, Miklósné (1971) A művelődési otthon jellegű intézmények hálózatának kialakulása és fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sipos, László (1971) A lemezek vágása - áttételes emelőkaros lemezollógép. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Gézáné (1971) Szalkszentmárton község és Homokszentlőrinc puszta élete,fejlődése,kulturája napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szatory, Tibor (1971) A gyermekfoglalkoztatás és fejlődéslélektani problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szepesi, Margit (1971) A szobaközösségek kialakulásának folyamata a tanyai kollégiumokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szücs, Gyuláné (1971) Egy település története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szücs, László (1971) Az acélfürdőben oldott nikkel kéntelenítésre gyakorolt hatásának fizikai-kémiai vizsgálata. Posztgraduális szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sánta, Klára (1971) Nagy László didaktikai törekvéseinek ismertetése főbb művei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sóvári, Olga (1971) A holográfia és alkalmazásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Terék, Mihályné (1971) Egy osztály társas szerkezetének vizsgálata, közösségi életének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Titton, Julianna (1971) Találós kérdések, rejtvények, tréfás fejtörők szerepe a tanulók gondolkodásának fejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tyukodi, Erzsébet (1971) Tipikus beilleszkedési problémák a tanyasi kollégiumban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Gusztávné (1971) A klubkönyvtárakban folyó népművelés problémái és perspektívája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Józsefné (1971) A tragikum és konfliktus Arany János balladáiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Sándor (1971) A Borsodi Vegyi Kombinát (1949-1969). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Török, Gézáné (1971) Olvasókalauz egy középiskolai tantárgyhoz. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

V

Viktor, Gyula (1971) A rudabányai vasércbánya szocialista brigádjai kulturális tevékenységének továbbfejlesztése. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Z

Zagyvai, Mária (1971) Romhány község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Mon Jan 30 15:53:45 2023 CET.