Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É
Tételek száma: 197.

A

Ajtai, Erzsébet (1974) Egy alsó tagozati osztály jellemző szabadidő tevékenységi formái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

B

Bakos, Mária (1974) A motívumok fejlődésének vizsgálata az olvasás tantárgy keretében II. rész. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakos Tiborné Cserháti, Etelka (1974) Az általános iskolai ünnepélyek a nevelés szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Balkovics, Margit (1974) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődést keltőbb olvasmányokkal/I./. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balogh, Mihályné (1974) Demokratikus légkört a matematikaórákon! Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baraxa, Béláné (1974) A szülők társadalmi tevékenysége az iskolai munkában az ózdi járásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Barta, Károly (1974) Demokrácia és demokratizmus kérdése Magyarországon a századfordulótól a Tanácsköztársaság bukásáig terjedő időszakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bata, Rozália (1974) A családi nevelés aktuális problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bene Józsefné Hamvai, Ágnes Zsuzsanna (1974) Iskolai házirendek elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Berényi, Terézia (1974) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődést keltőbb olvasmányokkal /II./. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bokor, Ágnes (1974) Heves megye 1848-49-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borbás, Judit (1974) 3. vagy 4. osztályos tanulók fogalmazásainak szókincse, a szóhasználat gyakorisága/megkapott füzetekből/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bozsó, Anna (1974) A világ gyermekszemmel. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Briski, Mária (1974) A csoportmunka pedagógiai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, Klára (1974) Úttörőcsapatunk és a község közötti kapcsolata alakulásának fejlődésének elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, Margit (1974) Egy tanyai kollégium szokás- és hagyományrendszerének összegyűjtése, elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bugyik, Lászlóné (1974) A ritmikai és dallami készségek fejlesztésének módszerei a 2. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bujpál, Lászlóné (1974) Szemléltetés az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Buzás, Mária (1974) Az Iskolarádió kollégiumi adásainak eredményes felhasználása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bárdos, Margit (1974) Család óvoda iskola kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bárdos, Margit (1974) A szovjet pedagógia indulása és problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bárány, Sándor (1974) Az ének-zene tanitásának koncentrációs lehetőségei az 1-4. osztályban, tantervi összefüggések alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bíró, Sándorné (1974) Az intenzív olvasás- és beszédfejlesztés a tantervi módosítás jegyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bódi, György (1974) Vezetőképző tábor szimbólumainak és formaságainak esztétikai nevelőhatása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bögös, Zsuzsanna (1974) A főiskolai hallgatók úttörővezető-képző táborának és egy éves úttörőgyakorlatának tapasztalatai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

C

Cseh, József (1974) A világnézeti nevelés megvalósítása a gyakorlati felfogás óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csikós, Györgyné (1974) Az összefüggő beszédre szoktatás kapcsolata az önállóbb olvasmányfeldolgozás változataival /Szervezett foglalkozások, tanulói kísérletek alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csikós, Henrietta (1974) A költemények feldolgozásának speciális problémái az alsó tagozaton /Tanulmányok és megfigyelések alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csubik, Rozália (1974) Az ITV kémia adásainak módszeres felhasználása az általános iskola VIII. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Czakó, Zsuzsanna (1974) Feladatlapok felhasználása a korszerű matematika oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Dancs, Zsuzsanna (1974) Sárospatak művészettörténete a gótikus plébániatemplom. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dimák, Mária (1974) A 10-14 éves tanulók önállóságának és öntevékenységének fejlesztéséről. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dogossy, Ilona (1974) Az úttörővezetői törzsgárda. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dr. Mona, Gyuláné (1974) Czinke Ferenc SZOT- és Munkácsy-díjas grafikusművész munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Stang, Jenőné (1974) Dr. Ranódy László filmrendező munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Drotár, Éva (1974) Szemléltetés a 7-8. osztály nyelvtan tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dévényi, Ágnes (1974) Az egzisztencializmus hatása néhány mai magyar parabolára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

F

Ficzek Antalné Papp, Zsuzsanna (1974) A Nem térkép e táj úttörő-expedíció a Dobó István rajban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fodor, Jánosné (1974) Gyermekfoglalkozások levezetésének módszertana a nagybátonyi községi könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, Margit (1974) A motívumok fejlődésének vizsgálata az olvasás tantárgy keretében I. rész. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fogel, Gyuláné (1974) A gyerekek igényei kívánságai az úttörőcsapattal szemben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Forgács, Mária (1974) Tanmenetkészítés hogyanja osztatlan és részben osztott tanulócsoportoknál. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fricz, Márta (1974) A Tanácsköztársaság pedagógiai törekvései, hatása nevelési rendszerünkre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Frincz, Márta (1974) A tanácsköztársaság pedagógiai törekvései, hatása nevelési rendszerünkre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

G

Galambos, Istvánné (1974) Vágásterületek vizsgálatai az idő és talaj függvényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gonda, Ferenc (1974) A fiatalok alkotótörekvéseinek lehetőségei Kazincbarcikán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gulyás, Etelka (1974) A néma olvasás intenzívebb fejlesztésének módszerei, eljárásai a 2-3. osztályban /kísérletek alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gál, Iván (1974) Az ifjúsági klubok helyzete, tartalmi munkájuk továbbfejlesztésének feladatai a fővárosban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gőz, Lászlóné (1974) A pszichológia alkalmazási lehetőségei az agitációs és propagandamunkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Haász, Erzsébet (1974) A közművelődés lehetőségei és feladatai a termelési kultúra fejlesztésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegedűs, Éva (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése /saját vizsgálatok, kísérletek alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Holló, Katalin (1974) Kis hűtőgép motorkompresszorok paraméter vizsgálatának elvei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Ferencné (1974) Széchenyi-tér barokk épületei (Győr). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Gabriella (1974) Anar írói világképe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Katalin (1974) A hazafiságra való nevelés lehetőségei az 1-4. osztály ének-zene anyagára támaszkodva. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Husvár, László (1974) A szíriai aranyhörcsög etológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Huszár Lászlóné Benke, Zsuzsanna (1974) Roncsolásmentes anyagvizsgálat ultrahanggal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hám Lászlóné, . (1974) A politikai nevelőmunka szerepe jelentősége és lehetősége a Vámosgyörki Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Házi, Éva (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése /saját vizsgálatok, kísérletek alapján./. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Illner, János (1974) Egy öntevékeny gyermek művészeti csoport működése, hatása az egyénre és a közösségre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Imre, Erika (1974) Az iskola és a könyvtár kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ivántsó, Józsefné (1974) A vallás tartalma mai ifjúságunk gondolkodásában, s ezzel kapcsolatos feladataink. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Jablonkai, Piroska (1974) Az értelmi nevelés korszerű értelmezése (Különös tekintettel a logikus gondolkodás nevelésére). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Jakab, Ilona (1974) A zenei mimézissel történő ábrázolás lényege, a valóság jelenségeinek kifejeződése, zenei ábrázolása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Joó, Zsuzsanna (1974) Hogyan tükröződik a 3. osztályos tanulók fogalmazásaiban a tanult szabályok érvényesítése? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jugovits, Mária (1974) Komplex tantárgyi munkák az olvasás-, nyelvtan- helyesírás-, fogalmazástanítás konkrét témaköreiben a 3. osztályban /önálló elgondolások/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, József (1974) Lucerna termesztés és magfogás lehetősége községünk termelőszövetkezetében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Józsa, Imréné (1974) A szó szerinti emlékezés vizsgálata 1-2. osztályban (kísérlet). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

Karikás, Pálné (1974) Hogyan rendeznék be környezetismereti gyűjteménytárat a 3-4. osztály számára a munkahelyemen? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kerezsán, László (1974) Az 1946. évi Tanterv és az 1962. évi Tanterv és Utasítás összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kerezsán, Lászlóné (1974) Nagy László didaktikai törekvései főbb művei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Piroska (1974) A tanulói munkaformák a történelem tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kis, Mária (1974) 10 év az iskolareform szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Jenő (1974) A felnőttoktatás aktuális kérdései különös tekintettel a közoktatás és közművelődés kapcsolatára. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Mária (1974) Világnézeti nevelés a földrajz órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Mihály (1974) Az olvasmányok feldolgozását kísérő érzelmek elmélyítése a szemléltetés segítségével /konkrét ajánlatok/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kollár, Julianna (1974) Az eszmei és művészi erjedés és tisztulás Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolozsi, Zsófia (1974) Ritmikai és dallami emlékezőképesség fejlesztésének módszerei az 1. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Komiljovits, Márta (1974) A materialista nevelés az általános iskola fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Koncsos, Ferencné (1974) A jelentkezéstől az évnyitóig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kormány, Gáborné (1974) Az iskolarádió felhasználásának időszerű kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Gáborné (1974) A ritmikai és dallami készségek kialakításának folyamatában végbemenő pozitív személyjegyek formálódása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Imre (1974) Kislabdahajítástól a gerelyhajításig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Rozália (1974) A szépirodalmi olvasmányok érzelmi hatásait mélyebben megalapozó eljárás-változatok kidolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Zoltán (1974) Számítástechnikai és biometriai eljárások felhasználása a gyermekgyógyászatban. Posztgraduális szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács Kálmánné Tóth, Zsuzsanna (1974) Hazafias nevelés a Dobó rajban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kozma, Erzsébet (1974) A Jászszentandrási művelődési ház tevékenységének elemzése, értékelése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuzsel, Magdolna (1974) Kollégiumunk nevelőmunkája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Káli, József (1974) A hőmérséklet és a csapadék hatása az uborka termés mennyiségének alakulására a csányi termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kósa, Judit (1974) Utánzó - játékos gyakorlatok és a játék szerepe az alsó tagozatos oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Ladányi Istvánné Ivanov, Margit (1974) Mérési lehetőségek az ellenőrzésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lakatos, Miklósné (1974) A magyar filmgyártás 1971-1973-as szakaszának kritikái az irodalom- és művészetkritikáról hozott 1972-es állásfoglalás tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Laúb, Rozália (1974) Mark Twain: "Huckleberry Finn kalandjai" című ifjúsági regények elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Laúb, Rozália (1974) Mark Twain: "Hucleberry Finn kalandjai" című ifjúsági regényének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lehner, Istvánné (1974) Adalékok és gondolatok a tapolcai vasutassors változásához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lengyel, Lajosné (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése a fogalmazás tanítás céljával összefüggésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lengyel, Lászlóné (1974) Az Olvasó Népért mozgalom célkitűzései, eredményei... Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovas, Albert (1974) A honvédelmi nevelés módszerei úttörőcsapatunkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Medvegy, János (1974) A téli alma termesztés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarnándor községben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Menyhért, Andrásné (1974) Russzicizmusok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Micsik, Antalné (1974) Szervezési és munkaformák a gyakorlati foglalkozás órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Misi, Vilmosné (1974) Úttörő mezőgazdász szakpróba anyag az általános iskola V-VIII. osztályai számára. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Dezső (1974) Élővilág és gyakorlati foglalkozás tantárgyak között alkalmazott koncentrávió módszeres lehetőségének vizsgálata az általános iskola 5-8. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Istvánné (1974) Irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Máthé, Zoltánné (1974) A névszók című tantervi téma feldolgozásának elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Máté, Györgyné (1974) Modern gyermekirodalmi hatások Gyurkovics Tibor Rikiki című regényében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Gabriella (1974) Hernádi Gyula a magyar sajtóban 1959-1973. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Ildikó (1974) Reformpedagógiai irányzatok a XIX. század első felében (1790-1848). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Lajnosné (1974) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás a gyakorlati foglalkozás órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Lászlóné Kiss Mária Erzsébet (1974) Az ének-zene tantárgy koncentrációs lehetőségei más tantárgyakkal az általános iskola első négy osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagykuti, Paula (1974) A négyéves képzés és a felsőoktatási reform megvalósulása a főiskolán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nemes, Irén (1974) A matematika ismeretelsajátítás pszichológiai feltételei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nemes, Judit (1974) Az iskolatelevízió "Mátyás király" című adásának munkafüzetes feldolgozása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nádasdi, István (1974) "Timur és csapata" raj féléves munkájának értékelése a demokratizmus megvalósítása alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

O

Orczy, Sándorné (1974) Radnóti költői realizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Katalin (1974) Aszaló földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Pagonyi, Natália (1974) Közösségi nevelés lehetőségei a testnevelés órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Panyi Lászlóné Marton, Anna (1974) A gyakorlati foglalkozás fejlődése a Szentistváni Általános Iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Patkós, Gáborné (1974) Az erkölcsi nevelés feladatai a gyakorlati foglalkozás órákon (különös tekintettel a közösségi nevelésre). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Perényi, Annamária (1974) Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pesti, Imréné (1974) Az audiovizuális eszközök használata az általános iskola 3. osztályának ének-zenei oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petővári, Ákos (1974) A kendermunka szakszókincse Mikófalván. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pohlakllner Józsefné Szabó, Mária (1974) Tantestületünk szerepe a község ifjúságának nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Polecsák, Ernőné (1974) Népművelés-közművelődés (A változás néhány elméleti és gyakorlati problémája). Szakdolgozat thesis, Archív.

Pongrácz, Márta (1974) Szendrőlád személynév anyaga. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pádár, Mária (1974) Egy szocialista brigád szociálpszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pál Józsefné Laczkó, Erzsébet (1974) Iskolám napközi otthonának egy heti programja. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pápai, Ferencné (1974) Az élet keletkezése és az ezzel kapcsolatos tudománytalan világnézetek természettudományos bírálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pénzes Istvánné Pálinkás, Etelka (1974) Az Által-ér vízgyűjtő területe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Péró, Zsuzsanna (1974) Mit tervezek tenni az ének-zene tanításban a tárgy megszerettetése, a nevelés hatékonysága, a készségszintek megfelelő kialakítása érdekében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Péter, Lászlóné (1974) Hogyan használom az oktatás technikai eszközeit alsó tagozatos oktató-nevelő munkámban? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pócs, János (1974) A dinamó szerepe a gépjárművek gyújtórendszerében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pócsföldi, Anna (1974) Az Iskolatelevízió 6. osztályos magyar nyelvtan adásainak hatása a tanulói aktivitás kialakítására fejlesztésére. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pócsi, Árpádné (1974) A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kiadásában megjelent önálló, nem-zenei hanglemezek. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Rabóczki, Lukácsné (1974) Tiszaörs földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rikacsi, Ferencné (1974) Az intézményes nőnevelés történeti fejlődése a felvilágosodástól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rikacsi, Ferencné (1974) A kisdedóvás történeti fejlődése Brunszvik Teréz munkásságától napjainkig! Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz Sándorné Fodor, Judit (1974) Az esztétikai nevelés szerepe az irodalomórán és az olvasóvá nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Réti, Ervinné (1974) Egy művelődési csoport szociálpszichológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Révay, Gézáné (1974) Az ifjúsági klubok szerepe és feladata a munkásifjúság nevelésében (különös tekintettel a Pataki István Művelődési Központ Kőbányai Ifjúsági Klubjának munkásfiataljaira). Szakdolgozat thesis, Archív.

S

Samu, Ibolya (1974) A hátrányos helyzetű tanulók és a velük való foglalkozás didaktikai kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Schróth, Katalin (1974) Tanügyigazgatás 1945-1950-ig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Seprüs, Erzsébet (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli és írásos kifejezőtevékenységének elemzése a fogalmazástanítás céljával összefüggésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Siba Lászlóné Koren, Erzsébet (1974) A film szerepe az oktatásban (különös tekintettel a szemléltetésre). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Terézia (1974) Egy osztályközösség neveltésgi szintjének felmérése és elemzése a közösségi nevelés tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Soltész Lászlóné Dobrik, Éva (1974) Bartók zenepedagógiai munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somodi, Lajos (1974) A foglalkoztatottság színvonalának és szerkezetének alakulása Heves megyében (1945-1975). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Béla (1974) Fogalmazási témaválasztás vizsgálata képsorok alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Eszter (1974) Gerő János író, újságíró méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Ilona (1974) Az audio-vizuális eszközök felhasználásának lehetőségeiről az ének-zene tanításában való alkalmazás során. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Mária (1974) Karcag város belterületi földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Ágnes (1974) Radnóti Miklós költői stílusa a melléknevek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó Józsefné Kátai, Mária (1974) Egy kiemelkedő magyar film, Zolnay Pál: fotográfia. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szancsák, Ferencné (1974) Egy művészeti együttes méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szatmári, Ildikó (1974) A tanulók iskolán kívül szerzett ismereteinek, tapasztalatainak, élményeinek felhasználása, és korszerűsítés a környezetismeret órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szekfű, Erzsébet (1974) A tanulásra való előkészítés a napközi otthonos tanulók olvasásának irányításával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szeli, Judit (1974) A fizika szertár tervezésének, elrendezésének és fejlesztésének kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szemkeó, Gáborné (1974) A gyermekkönyvtárak szerepe a 6-14 évesek művelődésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szenográdi, Ferencné (1974) Az osztályfőkök szerepe a pályaválasztás irányításában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szilágyi, István (1974) Az általános iskolai diákotthonok rendeltetése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Sziráki Sándorné, . (1974) Küzdelem a népoktatás ügyéért Magyarországon a XVIII-XIX. században. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szlama, Ágnes (1974) Nevelési lehetőségek és problémák a cigány tanulókból álló osztályokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szlovacsek, Ilona (1974) Noszvaj falutörténet. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szépe, István (1974) A szakmunkástanulók olvasási kultúrája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szücs, László (1974) Az ifjúsági korú kézlabdázók technikai képzéséhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szücs, László (1974) Ifjúsági korú kézilabdázók technikai képzéséhez. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szüle, Rita (1974) A gyermeki személyiség megismerésének néhány lehetősége nevelőotthoni gyakorlataim során. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szőke, Pál (1974) A Hamburgi Dramaturgia színházesztétikai megállapításai. Szakdolgozat thesis, Archív.

T

Takács, Lászlóné (1974) Lakóhely környékének gyomnövényei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tege, Anna (1974) A gyermekvezetők szerepe az osztályközösségben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Terjéki, Istvánné (1974) A jutalmazás és büntetés tartalma és eszközei a családi nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Turcsányi, Katalin (1974) A bogyós gyümölcsök termesztésének népgazdasági és üzemi jelentősége. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Téczely, Jánosné (1974) A növények vízfelvétele, illetve fogyasztása és a szárazanyagtermelésük közötti összefüggés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Edit (1974) Egy város (község) könyvtári kultúrájának története a felszabadulás óta. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Erzsébet (1974) Egy vetélkedőre való felkészülés és lebonyolításának módszertani kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Eszter (1974) A Kőbányai Ifjúsági Klub közösségi életének aktuális problémái, megoldásuk módszertani kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Gyula (1974) A továbbtanulás motívumai egy munkahelyen. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Ilona Ágnes (1974) Társadalmi ünnepek megszervezése és lebonyolítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Julianna (1974) A testi fenyítés szerepe a családi nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, János (1974) A szocialista hazafiságra nevelés problémái a hatvani általános iskolák felső tagozatos osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Magdolna (1974) A Magyar Tanácsköztársaság irodalmának összefoglaló ismertetése és méltatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Éva (1974) Az "elit" és "tömegkultúra" kialakulása és problémája napjainkban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Túróczi, Miklósné (1974) A hátrányos helyzetű tanulók és a velük való foglalkozás didaktikai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tőzsér K., István (1974) A helyi sajátosságok érvényesítése a Nagybátonyi Bányász Művelődési Ház tevékenységében. Szakdolgozat thesis, Archív.

U

Urbán Jánosné, . (1974) Egy problematikus gyermek személyiségének vizsgálata, az okok feltárása és a nevelési program megtervezés. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vadászi, Sándorné (1974) Hallgatói közösségek demokratizmusa a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán az oktató-hallgató viszony. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Ferencné (1974) Marczali Henrik történetírói tevékenysége, történetszemlélete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Istvánné (1974) Értelmi képességek fejlesztése a gyakorlati foglalkozás órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Márta (1974) Az általános iskolai szakkörökről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze Józsefné Szabó, Matild (1974) Osztályom közösséggé nevelésének története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Viszlai Ferencné Bodolószki, Anna (1974) "Nem térkép e táj..." expedíció első féléves eredményeinek elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vágó, Pálné (1974) A szó szerinti emlékezés vizsgálata 1-2. osztályokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vári, Jánosné (1974) Műveltségi szint, kulturális igények, érdeklődés a Békés megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat I. sz. Gyáregysége fizikai állományának körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Z

Zsebők, Zoltánné (1974) Az öntözéses gazdálkodás természeti feltételei Komárom megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsigray, Márta (1974) A demokratizmus országos képe és saját csapatunk összevetése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zvara, Katalin (1974) Összefoglaló óra az általános iskola 8. osztályában a népi hímzésekről. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

É

Éles, Erzsébet (1974) Haydn és Magyarország. Szakdolgozat thesis, Archív.

A lista elkészültének dátuma: Thu Jun 13 13:58:06 2024 CEST.