Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Z | Á | É
Tételek száma: 327.

A

Adler, Ágnes (1978) Egy vállalat helyi szakirodalmi információs rendszerének szervezése,kialakítása és az általánositható tapasztalatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Adorján, Györgyné (1978) Ajánló bibliográfia az integrált növényvédelem elméleti és gyakorlati kérdéseihez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Alatyányi, Szilvia (1978) Geomorfológiai és vulkanológiai megfigyelések a Mátra alján: A verpeléti vulkáni kupán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Arnóczy, Józsefné (1978) Hogyan váltam olvasóvá. Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Bacsa, Judit (1978) Mítosz és népiség Tamási Áron műveiben - Énekes madár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bacsó, Lídia (1978) I. osztályos tanulók fonámahallásának vizsgálata, a tapasztalatok hasznosítása az olvasástanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakos, Ferenc (1978) Az általános iskolai gyakorlókert tervezése, szervezése, költségei, jövedelmezősége, bemutatási lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balkay, Bálintné (1978) Az ENSZ dokumentációs rendszere és letéti könyvtár hálózata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balogh, Ferenc (1978) Az ácsi cukorgyár gazdaságföldrajzi vonatkozásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Klarissza (1978) Régi magyar szemészeti könyvek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barabás, Katalin (1978) A vállalati felső vezetői szakmai tájékoztatás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bartos, Zsuzsanna (1978) Szemléltetés az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartókné Lukács, Irén (1978) Oksági összefüggések feltárásának lehetőségei az általános iskola 2. osztályának környezetismeret tantárgyán belül. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Benkőné Bartha, Ilona (1978) A Magyar Tanácsköztársaság gyermeksajtója. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berczeli, Erzsébet (1978) A kálium (K) fizikai tulajdonságai és gyakorlati alkalmazása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berecz, Árpád (1978) Makett-technikai terepkészlet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berencsiné Dudás, Katalin (1978) Mikszáth Kálmán eszmei és művészi fejlődésének párhuzama. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bernáth, István (1978) Tranzisztoros rádióvételtechnika. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Birinszki, Erzsébet (1978) Problematikus nevelési esetek egy adott iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Birinyiné Cseh, Mária (1978) Optikai szakkör szervezése és vezetése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bocskay, Péter (1978) A mikrofilmes állománymegőrzés országos tudományos könyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Borsos, Ágnes (1978) Nagyvilág világirodalmi folyóirat 1956-1966. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bozóki, Julianna (1978) Három második osztályos tanuló élő beszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bukta, József (1978) A mozzanatfilm mint az oktatófilm legegyszerűbb fajtája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bánhegyi, Gyuláné (1978) A könyv és a könyvtár szerepe az oktató-nevelő munkában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bányász, Ákosné (1978) A növényvédelmi műszaki tudományos információs rendszer /NÖMTIR/elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bársony, Andrásné (1978) A modern könyvtárépítészet néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Békéssy, Kiára (1978) Az óvodából az iskolába való átmenet didaktikai kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bíró, Mária (1978) Székely Mihály-Jászberény világhírű operaénekesének életútja, művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bóka, János (1978) Korai éréscsoportú burgonyafajták termésértékét és termését meghatározó tényezők vizsgálata a szakirodalom alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Böhönyey, Jánosné (1978) Az állomány tárolásának problémái és a modern könyvtárépület. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Csanády, Csabáné (1978) A dialektikus materialista gondolkodásra nevelés lehetőségei az élővilág órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Cserhátiné Gyetván, Anna (1978) A ló mint motivikus funkcióval rendelkező elem Nagy László lírájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csikós, Erzsébet (1978) A "Tarna-menti Egyesült" Mg.Tsz. művelődési helyzete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csikós, Ilona (1978) Saját táj egységű népdalok / paraszt - summás/ gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomorné Csibor, Ildikó (1978) Az iskolán kívül szerzett gyermeki információk jelentkezése a környezetismeret órán, s ennek hatása a módszer-kombinációkra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csépe, Józsefné (1978) A parasztság ábrázolása a felszabadulás utáni magyar irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csété, Mihályné (1978) Az érzelemkifejezés kísérleti vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csótó, Lászlóné (1978) Három második osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Debreczenyi, Nándor (1978) A középjátékosok képzésének módszertani problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Detki, Annamária (1978) Egyéni művelődés - közösségi művelődés. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Deáki, Lajos (1978) A mezőgazdasági népesség elvándorlásának gazdaság-földrajzi kérdései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dobi, Istvánné (1978) A képességfejlesztés lehetőségei a napközi otthoni nevelőmunka gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dobos, Erzsébet (1978) Az általános iskolai fizikaoktatás korszerűsítésének folyamata a felszabadulás óta. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Domán, Andrásné (1978) Párhuzamos számítási rendszerek szakbibliográfia. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dr Gyurján, Istvánné (1978) Romániai magyar írók és költők bibliográfiája 1919-1944. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Kéri, Zoltánné (1978) Szerkesztőségi sajtódokumentációk téjékoztatási tevékenységei az újságírók szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Melegh, Antalné (1978) Disszertációk és szakdolgozatok könyvtári kezelése/A Könyvtártudományi Szakkönytár különgyűjteményének kialakítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dr Nyitrai, Tamásné (1978) Referenszgyűjtemény a Műszaki Kutatóintézet Szakkönyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Pálinkás, Györgyné (1978) A B-tipusú könyvtárak katalógushálózatának követelményrendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Tombor, Tiborné (1978) Integrációs törekvések és szakmai-módszertani felmérések az aluminiumipari műszaki szakkönytárak területén számítógépes információs rendszer bevezetésének előmozdítására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Wolff, Péterné (1978) Az Egyetemi Könyvtár a felszadulás előtti évtizedben/1935-1945/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Fazekas, Andrásné (1978) A dokumentáció nemzetközi szervezetei, tevékenységük és a hazai részvétel. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dr. Fekete, Józsefné (1978) A tájékoztató szolgálat megszervezése a kis műszaki könyvtártípusban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dr. Melegh, Antalné (1978) Disszertációk és szakdolgozatok könyvtári kezelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Tombor Tiborné Hasznos, Klára (1978) Integrációs törekvések és szakmai-módszertani felmérések az alumíniumipari műszaki szakkönyvtárak területén számítógépes információs rendszer bevezetésének előmozdítására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dévényi, Ilona (1978) A szabadalmi tájékoztatás gyakorlata egy nemzetközi gazdálkodó szervezetnél. Szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

E

Egry, Tamásné (1978) Az onkológiai és radiológiai folyóiratok értékelő vizsgálata a hazai állomány fejlesztése szempontjából. Szakdolgozat thesis, Archív.

F

Falucskai, Zoltánné (1978) Úttörőcsapatunk önkormányzatának kialakulása, fejlődése jelenlegi helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Ivánné (1978) A műszaki gazdasági tájékoztató csoport-Műszaki Könyvtár-helye a fenntartó intézmény tájékoztatási rendszerében,különös tekintettel a BHG Híradástechnikai Vállalatra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Julianna (1978) Edzésterhelés a sporttornában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Jánosné (1978) Az oksági összefüggés feltárásának lehetőségei az általános iskola alsó tagozatának 3. osztályos környezetismeret tantárgyában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Zsuzsanna (1978) A textil- és textilruházati alágazat információs rendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ferencziné Szentirmai, Zsuzsanna (1978) Kertészmérnökök olvasmányai hallgató és diplomás korukban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Ferenczy, Béláné (1978) A tájékoztató szolgálat megszervezése, kialakítása egy adott tervező vállalati könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ferenczy, Erzsébet (1978) Az önállóságra nevelés lehetőségei a környezetismeret tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferenczy, József (1978) A Nemzeti Parasztpárt működése Makón 1945-48 között. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fett, Andrásné (1978) Hangtárak katalógusrendszere és annak kiépítése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fias, Dénesné (1978) Kalauz a magyar horgászirodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Filó, Éva (1978) A francium és az aktínium fizikai és kémiai tulajdonságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fábián, Gábor (1978) Lineáris villamos motorok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fábián, Miklós (1978) A honismeret öt éve 1973-1977/repertórium/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Földi, Tamásné (1978) A burgonyatermesztés problémái községemben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fürj, Katalin (1978) Németh László Puskin-képe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Galli, József (1978) A mozzanatfilm mint az oktatófilm legegyszerűbb fajtája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Garai, Katalin (1978) Az akaraterő kísérleti vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gazdag, Miklósné (1978) A könyvtáros pályakép kialakulása,jelene és jövője. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Lajosné (1978) A Tisza 1970-es nagy árvízének természetföldrajzi elemzése és gazdasági hatásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gramkó, Lászlóné (1978) Fénylyukkártyák alkalmazása különös tekintettel a korszerű osztályozási megoldásokra. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Gulyás, Gáborné (1978) A zenei hallás, a harmónia hallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos énekórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gutai, Klára (1978) A helyi adottságok alkalmazása a 8. osztály földrajzának tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyevnár, Éva (1978) Az esztétikai nevelés lehetőségei az általános iskolában, különös tekintettel az irodalomórákra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyulai, Gábor (1978) Budatétény nappali lepkéinek és "nagybogarainak" élete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyárfás, Erzsébet (1978) Három második osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

György, Sándor (1978) Fiatal dolgozók részvétele a felnőttoktatásban a Dunai Vasműben 1970-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Györgyi, Béláné (1978) Esztétikai nevelés az általános iskolában, különös tekintettel az irodalomórán történő nevelésre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyürki, Erzsébet (1978) Balassi Bálint a magyar reneszánsz legnagyobb költője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Júlia (1978) Néprajzi Információkereső Tezaurusz (tárgyi néprajz). BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Gál, Júlia (1978) Néprajzi információkereső tezaurusz. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gönczi, Eszter (1978) A testnevelés és sport helye, szerepe a kisdobos foglalkozásokon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Göncző Dutkay, Mária (1978) Kodály Zoltán pedagógiai munkássága, a zenei anyanyelv elsajátitása a gyermekdalokon keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hangyál, Istvánné (1978) Dr. Káplány Géza munkássága (Életrajz és annotált bibliográfia). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hankó, Sándorné (1978) Nem hagyományos dokumentumok gyűjtése,feldolgozása és könyvtári hasznosítása,különös tekintettel az intézeti publikációkra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Herczegh, Lászlóné (1978) Korszerű cukorrépa-termesztés a Mocsai Búzakalász Mg. Tsz-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hoffmann, Mária (1978) Fehér Ferenc lírája költeményei tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Holló, Csabáné (1978) Egy ágazati központi szakkönyvtár helye és feladatai a fenntartó intézmény tájékoztatási rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Holló, Piroska (1978) Hogyan változott Algyő és Demjén infrastruktúrája a feltárt szénhidrogén hatására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Homolya, Judit (1978) Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás pedagógiai szempontú vizsgálata az általános iskola felső tagozatos tanulóinál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, Béláné (1978) Tenyészedényes kísérletek a borsó vegyszeres gyomirtására propaklór, klórbromuron és terbutrin hatóanyagú készítményekkel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Ildikó (1978) Az olasz vígopera. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváthné Szilágyi, Edit (1978) Nevelőotthonban élő állami gondozott gyermekek érzelmi kötődéseinek vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hunyadi, Judit (1978) József Attila gondolati lírája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jakucs, Erzsébet (1978) Graham Greene's Views in Three Major Novels of His. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Józsefné (1978) Szóhasználat és mondatalkotás a felső tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jáki, Éva (1978) Kongresszusi kiadványok számítógépes feltárása az OMKDK-ban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Járdánházy, Gizella (1978) Az Aggteleki-karszt természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jászberényi, Emőke (1978) A gabonapoloska (eurygaster austriaca schrk.) kalászkártételének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kakas, Ildikó (1978) A zenehallgatás, a zenei bemutatások esztétikai jelentősége a 3. és 4. osztályos énekanyag kapcsolatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kaknics, Alajos (1978) A technikai ismeretek helye, szerepe a korszerű általános műveltségben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kakuk, Márta (1978) Nógrádi Sándor /1894-1971./. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kanyóné Horváth, Margit (1978) Nógrád megye idegenforgalmi földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kassay Árpád Györgyné Lovasi, Erzsébet (1978) Mikrofilmtechnika és alkalmazása egy szervezési intézetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kasza, Magdolna (1978) A film szerepe a fizika oktatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kertész, Isvtánné (1978) Egy eddig nem ismert népművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Mária (1978) Komplex információs rendszer kialakítása a kriminál technika szakterületén. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Kiss, Eszter (1978) A korrepetáló eljárások tervezésének és vezetésének pszichológiai feltételei az olvasástanulásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Ferencné (1978) Az audió-vizuális eszközök felhasználásának lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Gáborné (1978) Sárospatak településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Mária (1978) A 7 éves tanulók szóbeli nyelvhasználatának főbb sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kissné Szabó, Mária (1978) Balassi Bálint szerelmi lírájának hatása a 17. század névtelen költőire. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Klein, András (1978) Az állami, társadalmi és tömegszervezetek együttműködése a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ és Központi Könyvtár működésének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kocsis, Gyuláné (1978) A szemléletesség elvének érvényesülése az élővilág tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kollár, Lajos (1978) A tápiógyörgyei "Zöldmező" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet szarvasmarha-tenyésztés és fejlesztésének lehetősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolozs, Sándor (1978) A mezőgazdasági termelés szakosodása a Nagykátai járásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Győző (1978) Az 5401-es Váci Mihály Úttörőcsapat és a Rózsa Ferenc Művelődési Ház kapcsolatának fejlődése, elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ildikó (1978) A tanórán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Katalin (1978) Kisdobos és úttörők elsősegélynyújtásra való felkészítése, versenyeik értékelése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Lászlóné (1978) A könyvtár közönségkapcsolatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovácsné Ratkai, Margit (1978) Timur Zulfikarov munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovácsné Tősér, Zsuzsanna (1978) Három második osztályos tanuló beszédének főbb jellemzői /kísérletek, elemzés alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Krasznai, Mihályné (1978) A tájékoztató szolgálat a Ganz Villamossági Művek Műszaki Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kállay, Tamásné (1978) Zimmermann Ágoston tudományos munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kámány, Józsefné (1978) Teljes tartalmi tájékoztatást nyújtó dokumentációs kiadványok összeállításának módszerei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kátai, Valéria (1978) A környezetismeret természettudományi ifjúsági irodalmának felmérése, értékelése, felhasználása az új rendszerű környezetismeret tantárgy tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Köblös, Józsefné (1978) Számítógép alkalmazási lehetőségei iparági szakkönyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Köblös, Józsefné (1978) Számítógép alkalmazási lehetőségei iparági szakkönyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kövesd, Péterné (1978) Az illusztráció és a gyerekek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kövér, Katalin (1978) Kutatási jelentések feldolgozása a vállalati tudományos-műszaki információs rendszerben. Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Laczkó, Éva (1978) Kollektív munkaformák rajzórán az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lakatos, Józsefné (1978) Olvasói viselkedés a gyermekkönyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lakatos, Péterné (1978) A tájékozódó ember a közművelődési könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lehelvári, Hajnalka (1978) Programozott földrajzóra - 6. osztály: Bulgária. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lehoczky, Imréné (1978) A 4. osztályos tanulók olvasási hibáinak pszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Likai, László (1978) Prímtesztek másodrendű rekurzív sorozatok segítségével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Likai, László (1978) Prímtesztek másodrendű rekurzív sorozatok segítségével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lovas, Ilona (1978) A dualizmus korszakának nevelésügye az akkori kiskunfélegyházi járás területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Láda, Istvánné (1978) Móricz Zsigmond novellaíró művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lénárt, Judit (1978) Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év; mondatstiliszikai kérdések. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lövei, Ildikó (1978) Családi életre nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrincz, Ibolya (1978) Autobiographical Elements in O'Neill's Dramas. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Magyar, Judit (1978) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bibliográfiai Osztályának kialakulása és szervezése Tiszay Andor munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Magyar, Éva (1978) Az ötödik és nyolcadik osztályos tanulók technikai műveltsége "van" szintjének és technikai érdeklődésének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Maracskó, Irén (1978) Az általános iskolai és középiskolai fizikatanítás kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Marosán, Éva (1978) A 13-14 éves gyermek olvasási ízlése. A könyvtári tagság indítékai és befolyásoló tényezői. Szakdolgozat thesis, Archív.

Marunák, Ferenc (1978) Vizuális oktatástechnikai eszközök alkalmazása az általános iskolai történelemtanításban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Maszlag, Zsuzsanna (1978) Az esztétikai élménynyújtás lehetőségei és az érzelmi nevelés kapcsolata a 3-4 osztály ének-zene oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Meider, Magdolna (1978) Tankönyv különgyűjtemény az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mezei, Mária (1978) Lítium fizikai tulajdonságai és gyakorlati alkalmazása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mihálycsik, Erzsébet (1978) Az iskolából az óvodába való átmenet didaktikai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Miskolczi, Istvánné (1978) A 7 éves tanulók szóbeli nyelvhasználatának főbb sajátosságai / kísérletek, elemzés alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mokri, Ildikó (1978) Népi hősök William Shakespeare két vígjátékában (Tévedések vígjátéka, Ahogy tetszik). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Lászlóné (1978) A természetesség elvének értelmezése Rousseau pedagógiájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnárné Várhegyi, Lilla (1978) Talajgyakorlati szabad átfordulások biomechanikája, technikája, oktatása, segítségadása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Monos, Hajnal (1978) Az összjáték kialakításának lehetősége 12-14 éves korban a kézilabdázásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Muhi, Ilona (1978) Az esztétikai élménynyújtás lehetőségei és az érzelmi nevelés kapcsolata a 3-4 osztály ének-zene oktatásban. Szakdolgozat thesis, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar.

Mályi, VIlmos (1978) Csepel munkásmozgalmának története (1892-1945). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mátéfy, Györkné (1978) Tezauruszok fogalmi kapcsolatrendszerének összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mészáros, Györgyné (1978) A 2982. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat szakköreinek szervezési, tartalmi és módszertani munkája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, Gáborné (1978) A történelmi műveltség tükröződésének vizsgálata történelmi olvasmányokon keresztül egy honvédségi könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros Gáborné Nagy, Mária (1978) A történelmi műveltség tükröződésének vizsgálata történelmi olvasmányokon keresztül egy honvédségi könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Ilona (1978) Zenei nevelés a családban, a zenei nevelés lehetőségei iskolán kívül a 6-10 éves korú gyermekek számára. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, István (1978) Szülőhelyem iskolaügyének történeti fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Júlia (1978) A kultúra és a kulturális forradalom kérdései Lenin munkásságában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Mária (1978) Apc iskolaügyének történeti fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Mária (1978) Három második osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Szidónia (1978) A televízió hatása a gyermek személyiségére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Zoltán (1978) Pszeudoprím számok. TDK dolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Ágnes (1978) Contrastive Analysis and Error Analysis. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy Istvánné Havas, Piroska (1978) A negyedkori klímaváltozások és hatásaik Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nem, ismert (1978) A Magyar Állami Földtani Intézet Állományban lévő 1800 előtti kiadású könyvek, különös tekintettel a Magyar vonatkozású földtani szakirodalomra. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Nem, ismert (1978) A Magyar Állami Földtani Intézet állományában lévő 1800 előtti kiadású könyvek, különös tekintettel a Magyar vonatkozású földtani szakirodalomra. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Nem, ismert (1978) A tájékoztató tevékenység és értékelése a Testnevelési Főiskola Könyvtárában. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Novák, Ildikó (1978) Szülőhelyem iskolaügyének történeti fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nyiri, Éva (1978) A bibliometria elmélete és gyakorlata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nyirán, András (1978) Makarenko neveléstörténeti értékei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nyitrai, Katalin (1978) A képességfejlesztés lehetőségei a napközi otthoni kulturális foglakozásokon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Margit (1978) Az UNISIST koncepciójának,szervezetének kialakulása és fejlődése. Szakdolgozat thesis, Archív.

O

Oláh, Ervinné (1978) A hivatalos statisztikai különgyűjtemény külföldi anyagának állományszervezési problémái 1867-1977. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Iván (1978) A lucerna gondozásának néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Palik, Eszter (1978) Az aktivitás a motiváció kapcsolata az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Erzsébet (1978) Egy iskolai könyvtár helyzetének, állományának elemzése, vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Perkits, Magdolna (1978) A tanár-diák kapcsolat alakulása a nevelés folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Petkovics, Katalin (1978) "Aranykutba kacsintottam" - a palóc népművészet Borsodban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pettenkoffer, Rita (1978) A tájékoztató szolgálat szervezése a magyar néphadsereg térképészeti intézetében. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Pichler, Mónika (1978) Az ötödik és nyolcadik osztályos tanulók technikai műveltsége "van" szintjének és technikai érdeklődésének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pilcher Tiborné Zika, Klára (1978) A humor eszközei Mikes törökországi leveleiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pillerné Balla, Judit (1978) Hangszeres zene a reneszánsz korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pillérné Balla, Judit (1978) Hangszeres zene a reneszánsz korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pilák, Mária (1978) Az egészségnevelés néhány problémája a tudományos technikai forradalom korában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pintér, Ferencné (1978) A zenei könyvtárosság szakirodalma válogatott bibliográfia. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Pintér, Zsuzsanna (1978) A jászberényi aprítógépgyár közművelődési helyzete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Piróth, Ibolya (1978) A terület fogalmának kialakítása, területszámítás 5. és 6. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polgár, Ernő (1978) Külföldi tanulmányúti beszámolók,vizsgálódás a Könyvtártudományi és Módszertani Központ utijelentés-különgyűjteményében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Polónyi, Istvánné (1978) Motívumok a mai magyar lírában. A csillag motívuma József Attila és Pilinszky János költészetében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Prepok, Ferencné (1978) A vezetők tájékoztatásának problémái/Vállalati-intézeti szinten/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pusztai, Judit (1978) Cselekmény, tér, idő a mai magyar novellában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pusztainé Vizi, Irén (1978) Iparszerű kukoricatermesztés a Gerendási Termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pusztaszeri, Mária (1978) A fajsúly tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pák, Györgyné (1978) A disszertációk gyűjtése,könyvtári feldolgozása és közreadása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pázmándi, Lászlóné (1978) Steinbeck's Artistic Progress Reflecting in His Novels. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pénzes, Edit (1978) A rovarok tájékozódásának fizikai alapjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pócs, Mária (1978) Egyéni művelődés és közösségi művelődés a jászberényi Aprítógépgyár "November 7." szocialista brigádjában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

R

Rafael, Katalin (1978) A tömeg fogalmának kialakítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Regius, Ottó (1978) Az antitestképző sejtek morphológiai sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Reisz, Jánosné (1978) Pecsenyecsirke tenyésztés a nagykátai "Magyar - koreai barátság" mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rohonczi, József (1978) Az általános iskolai optikai szakkör szervezése, vezetése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Román, Mariann (1978) Fénylyukkártyás hierarchikus indexelő rendszer. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Ruján, Pálné (1978) Kis szakkönyvtárak építése és korszerűsítése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rumpler, Györgyné (1978) Modern magyar ifjúsági regények társadalomábrázolása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rédai, Ilona (1978) Három 2.osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rétvári, Sándorné (1978) Szakkönyvtári modell és fejlesztési irányelvek a vizügyi könyvtárhálózathoz. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rónaszéki, Jánosné (1978) Az olvasástanítás motívumainak vizsgálata és fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rózsavölgyi, Ildikó (1978) A zenehallgatás módszerei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sallér, Zsuzsanna (1978) Szakmára orientáló motivációs lehetőségek érvényesülésének pedagógia szempontú vizsgálata és elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Scharbert, Vilmosné (1978) Kölcsönzési szokások a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában a statisztikai elemzések alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Seres, Mária (1978) A 9-14 éves gyermek könyvkiválasztásának előzményei a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 25. számú részlegében. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Sike, Zsuzsanna (1978) Saját tájegységű népdalok gyűjtése, rendszerezése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simon, Jánosné (1978) Az egyetemes bibliográfiai ellenőrzés nemzetközi fejlődése és ennek néhány vonatkozása a magyar nemzeti bibliográfiában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sindely, Mátyás (1978) A Jászapáti-Jásziványi Velemi Endre MGTSZ fejlődéstörténete (1945-1977). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinka, Sándorné (1978) A technikai eszközök felhasználásának lehetőségei az orosz nyelvi órákon az alsó tagozat szakosított tantervű 3-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sinkó, Erzsébet (1978) A zöngétlen foghangok ejtésének problémái, javításuk. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Snigróczki, Éva (1978) Az alak- és a formaészlelés fejlettségének vizsgálata és fejlesztésének módjai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sopronyi, János (1978) Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára katalógusainak összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Stefán, Gabriella (1978) A mérés a fizikában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Strublik, László (1978) Tekseszalók. Egy Egerhez tartozó puszta gazdasági viszonyai és adózói az 1828. évi országos összeírás adatai alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Subiczné Palotai, Erzsébet (1978) A veleméri Szentháromság templom és freskói. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sulyok, Józsefné (1978) Szakirodalmi információs szükségletek és igények vizsgálata kutatóintézetekben,A Távközlési Kutató Intézetben végzett felmérés elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Surányi, Miklós (1978) Az informatika terminológiája nemzetközi egységesítésének problémái az UNESCO és az NTMIK terminológiai szótárban bemutatva. Szakdolgozat thesis, Archív.

Susán, Lajosné (1978) A műszaki lapszemle Élelmiszeripar c.referáló folyóirat elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Albertné (1978) A közösségi aktivitás kibontakoztatásának lehetőségei alsó tagozatos osztályokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Béla (1978) A Bükk hegységi Kós-völgy Trichopteráiról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Csilla (1978) A szabványosítás kialakulása/története/A könyvtári szabványok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Ferenc (1978) A felnőttpedagógia aktuális kérdései, különös tekintettel a politikai nevelésre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Miklós (1978) Ady önmítosza - individualizmus és kollektivizmus Ady költészetében -. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Rozália (1978) A játékos gyakorlatok szerepe az anyanyelvi nevelésben a mondattan témaköréből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Éva (1978) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Éva (1978) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó Zoltánné Törs, Hanna (1978) A TEXT-PAC szöveges információ-visszakereső rendszer alkalmazása a KSH könyvtár és dokumentációs szolgálatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabóné Szerb, Márta (1978) A kukoricatermesztés fejlesztésének lehetőségei községünk állami gazdaságában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Szávay, Judit (1978) A nemzetközi kiadványcsere gyakorlati jelentősége és helyzetének elemzése műszaki könyvtárak tevékenysége alapján. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Szalay Kázmérné, Bobrovniczky Eszter (1978) Az információk szelektív terjesztésének rendszere. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Szaniszlóné Melke, Erika (1978) A reformkor ábrázolása Jókai munkásságában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szegőné Buzás, Ida (1978) Zenei nevelés a családban: a zenei nevelés lehetőségei iskolán kívül a 6-10 éves korú gyermekek körében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szele, Lídia (1978) A hő mechanikai egyenértékének kísérleti meghatározása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szemerédi, Judit (1978) A szakirodalmi tájékoztatás helyzete,fejlesztési igényei és lehetőségei a Műszaki és Természettudományi Egyesületek szövetségében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szepesi, Judit (1978) A Room and Some Thoughts About Harold Pinter. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szepesi, Zsuzsanna (1978) Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár állománya az 1674-1676-os katalógusok tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szepesi, Zsuzsanna (1978) Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár állománya az 1974-76-os katalógusok tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szer Kálmánné Faragó, Éva (1978) A Budapest-térképek áttekintése a FSZEK Budapest gyűjteménye alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szigeti, Imréné (1978) Budapesti szakszervezeti és műszaki könyvtárának együttműködése a textilipar területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szolnoki, Béláné (1978) A könyvtárak szerepe a felnőttnevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sztancsik, Barnabás (1978) A motorkerékpár vezetéstechnikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sztankóné Sándor, Ibolya (1978) Edelény története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szágerné Fazekas, Éva (1978) Nevelési szituációk elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szász, Veronika (1978) Tanulási foglalkozás megszervezése és lebonyolítása napközis csoportomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szél, Miklós (1978) Rudabánya ércbányászata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szívós, Erzsébet (1978) A mozgástanulás sajátosságai a kézilabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szörényi, Dalma (1978) Az önismeret szerepe a pályaválasztásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szücs, Gábor (1978) Johannes Brahms és a német requiem. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sződi Sándorné Süle, Éva (1978) A közösségi nevelés lehetőségei az alsó tagozatos osztályokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sződy, Tibor (1978) A biológia szakos tanár szertárfejlesztő tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándor, Lászlóné (1978) A kutatási jelentés könyvtári feldolgozási problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sápi, Ferencné (1978) Szülőhelyem iskolaügyének történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sövény, Zoltán (1978) A zsidó emancipáció kérdései a reformkorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Süttőné Baranyi, Éva (1978) Programozott óra a 7. osztályos földrajzi anyagból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Tajthy, Rozália (1978) Három 2. osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Takács, Gyula (1978) A Nemzeti Parasztpárt társadalmi és politikai elképzelései a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

Takács, László (1978) A Szárazvölgy Mgtsz. gazdasági földrajza, különös tekintettel a mezőgazdasági földterület hasznosítására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Mária (1978) A politikai nevelőmunka szükségessége, lehetőségei a vácszentlászlói Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Takács, Ágnes (1978) A demográfiai viszonyok elemzése a XVIII. század második felében Endrődön. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tamás, Erika (1978) Információs szaktezaurusz készítésének elvei és már működő szaktezaurusz szerkesztési elveinek felhasználása vállalati információs rendszer szaktezauruszának elkészítésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tari, Borbála (1978) Az esztétikai élmény nyújtás lehetősége és az érzelmi nevelés kapcsolata a 3. 4. osztályos ének-zene oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tarján, Ferencné (1978) A magyar papíripari kutatás harminc éve a szakirodalom tükrében/Bibliográfia/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Telek, Mária (1978) A nemzeti művelődés kérdései a felvilágosodás irodalmának első szakaszában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Temesvári, Ibolya (1978) Egy tanulócsoport (osztály, napközi otthoni csoport stb.) olvasási szokásai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Temple, Rudolfné (1978) Regionális ipari tájékoztatás szervezése az Arab Államokban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Temple, Rudolfné (1978) Regionális ipari tájékoztatás szervezése az Arab államokban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Terék, Jánosné (1978) Az iskolai könyvtár funkció-változása Magyarországon 1950-1977./Szakirodalmi forráselemzés alapján/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tordai, Istvánné (1978) A grafikus ábrázolás lehetőségei alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Torma, Vilmosné (1978) A Gödöllői dombság természetföldrajzi jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Trestyánszky, Lászlóné (1978) Az ináncsi Vörös Csillag Termelőszövetkezet szarvasmarhatenyésztésének fejlődése, valamint az állati termékek paramétereinek vizsgálata 1975-1977-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tringer, Lászlóné (1978) Kutatóintézeti információs igények. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tusákné Horváth, Róza (1978) Motívumok a mai magyar lírában. Pass Lajos: Első rekviem. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tószegi, Zsuzsa (1978) Korszerű információs rendszerek, különös tekintettel a permutált indexekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Jánosné (1978) Óvodáskorú gyermek felkészítése az olvasás és írás tanulására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Mariann (1978) József Attila költői stílusa s annak helye a magyar stilisztika fejlődésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Zemniczki, Magdolna (1978) Tardi hímzés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Varga, Gyuláné (1978) Arnót község története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1978) Az állategészségügy szakirodalmi ellátása Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Józsefné (1978) Kisiskolás tanulók rajzainak pszichológia vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Livia (1978) Az úttörőcsapat komplex hatása a tanulók hatékonyabb személyiségfejlesztéséhez. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Piroska (1978) A rubídium fizikai és kémiai tulajdonságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Vince (1978) Cselekmény, tér, idő összefüggései mai magyar novellákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varsányi, Tünde (1978) A negyedik osztályos olvasókönyv szépirodalmi szövegeinek vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vasas, Ágnes (1978) Paradoxon kísérletek és szerepük az általános iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Endréné (1978) Tíz év tapasztalatai francia műszaki és tudományos könyvtárakban/1967-1977/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Veres, Éva (1978) Jászberény határának földrajzi nevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vesztergom, János (1978) A Balaton környék régión kívüli területének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vidáné Apjok, Ágnes (1978) A humor és szatíra Mikszáth műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vigh, Zita (1978) A kisiskolás gyermekek rajzainak pszichológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, József (1978) A technika tantervének a technikai modellek szerelése című témakör tananyagának feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vinczené Nagy, Erzsébet (1978) A műanyagok tanítása az általános iskola 6. osztályos technika tantárgyában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Viola, Ibolya (1978) Radnóti Miklós eclogái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Virágh, Éva (1978) Epikai mozzanatok Pilinszky János: A naphajú királyleány c. verses meséjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Volenszky, Paula (1978) Könyvikiadási viszonyok a felvilágosodás idején és a reformkorban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vágó, Pálné (1978) Szakirodalmi információs rendszer kialakítása egy termelő-szolgáltató vállalat példáján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vágóné Reinauer, Klára (1978) A zenei emlékezet fejlesztésének néhány lehetősége az 1. és 2. osztályos énekórákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Végh, Terézia (1978) A vizuális nevelés lehetőségei a bábszakkörben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Werner, Ottóné (1978) A liberalizmus és a társadalom néhány kérdése Theodor Schieder munkáiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

X

x, y (1978) Hogyan látják az óvodát a 6-10 éves tanulók? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Z

Zimányi, Árpád (1978) Nyelvművelő cikkek, közlemények a felszabadulás utáni magyar sajtóban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zimányné Fekete, Zsuzsanna (1978) A szemléltetés szerepe a jelről és hangjegyről történő daltanításban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zsarnay, Sándorné (1978) A mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium információs központja szolgáltatásai, azok fejlődése és szerepe a tudományos műszaki tájékoztatás rendszerében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zwicklné Wenczlik, Mária (1978) Áttekintés a magyar agrárökonómiai kutatás irodalmáról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Záborszki, Józsefné (1978) A VI. országos úttörő konferencia hatása iskolám úttörőcsapatának életére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ádám, Sándorné (1978) A Kövicses patak vízgyűjtő területének madárvilága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

É

Édes, Katalin (1978) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskolai történelemtanításon keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Wed Sep 27 06:49:52 2023 CEST.