Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á
Tételek száma: 301.

.

., . (1981) A számítógép könyvtári alkalmazása BIBDOSZ rendszer alapján,szolgáltatások nélkül.Egy adott szakkönyvtár komplex gépesítésének modellje. Szakdolgozat thesis, Archív.

A

Adorján, Éva (1981) Lábatlan felszabadulása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Antal, Gáborné (1981) A közönségkapcsolatok szervezésének problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Antalóczy, Judit (1981) A kreatív képesség fejlesztése a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ay, Gabriella (1981) Teaching Listening Comprehension in Hungarian Primary Schools. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Bajzát, Jánosné (1981) Családi nevelés - családi életre nevelés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázs, Árpádné (1981) A Pápai Húskombinát bejáró dolgozóinak olvasási, könyvtár-használati szokásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázsi, Miklósné (1981) Lábatlan felszabadulásának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barát, Éva Bogáta (1981) A többszólamúság fejlesztésének módjai az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bedő, Károlyné (1981) A gimnáziumi tanulóifjúság életmódjának jellemzői. Szakdolgozat thesis, Archív.

Benyovszky, Katalin (1981) A mozgókönyvtárak fejlődéstörténete és a fővárosi bibliobuszok közel egy évtizedes tapasztalatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berkes, Béla (1981) Eddig még nem ismertetett Szolnok megyei festőművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Berze, Ferencné (1981) Az 1979/80-as politikai oktatási évad tapasztalatainak elemzése a Posta Központi Kábelüzemnél, a tapasztalatok gyakorlati hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berzeviczy, István (1981) A napközis tevékenységek lehetőségei az olvasóvá nevelésben az általános iskola 3-4 osztályában. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Bezeczky, Mária (1981) A családi életre nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bodnár, Gabriella (1981) A szocialista társadalom erkölcsi követelményei a pedagógusok munkájával, magatartásával kapcsolatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodnár, Mária (1981) Mérésügyi műszaki tájékoztatás különös tekintettel az új mértékegységekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bor, Emília (1981) Párválasztás tényezői falun. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borbélyné Novák, Zsuzsanna (1981) Természettudományos fogalmak fejlődése az általános iskola alsó tagozatán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bornemisza, Zsuzsanna (1981) A gyermekhangszerek jelentősége az általános iskolák alsótagozatos ének-zene oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bossányi, Márta (1981) A szentimentalista regény tipológiája Kármán: Fanni hagyományai és Karamzin: Szegény Liza című művének összehasonlító elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bozsik, István (1981) Komplex esztétikai nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Brunda, Gusztáv (1981) Iskola és közművelődés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Budai, Imre (1981) A szatmári Érmellék úrbérrendezési iratai Mária Terézia korából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, Margit (1981) Az élő zenei anyag bemutatása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Budai, Veronika (1981) Pesterzsébet könyvtártörténete/1894-1945/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Budainé Gordos, Julianna (1981) A házi feladat szerepe a korszerű matematikaoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bujdosó, Judit (1981) A jelzők - 7. osztály. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bálinth, Lehelné (1981) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bérczy, Ildikó (1981) A felsőoktatási intézmények könyvtárainak szerepe az intézmény életében. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

C

Cselényi, Imre (1981) A múzeumok szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csibi, Csaba (1981) Szabó István pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csikós, Anikó (1981) A családi nevelés jelentősége a kisiskolások személyiségformálásában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csikós, Ildikó (1981) Az olvasás-, írás-, számolászavarok korrekciójára alkalmazott módszerek. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomor, Emese (1981) A globális olvasástanítás lehetőségei nagycsoportos óvodásoknál. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Császár, Katalin (1981) A musical magyarországi története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czeglédiné Gallyas, Gabriella (1981) Könyvtárnyitás- A közművelődési könyvtárak megnyitását előkészítő környezetvizsgálati és közönségkapcsolati tevékenység. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czenke, Ibolya (1981) A matematikai statisztika alkalmazásának lehetőségei a pedagógiai kutatómunkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czike, Iván (1981) A vállalati művelődési bizottságok tevékenységének tapasztalatai Komárom megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czékli, Béla (1981) A nemzetközi kiadványcsere és a kiadványok egyetemes hozzáférhetősége. Szakdolgozat thesis, Archív.

D

Dancsó Kovács, Éva (1981) A globális olvasástanítás lehetőségei nagycsoportos óvodásoknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Debreczeni, Zsuzsanna (1981) Mit olvasnak a fiatalok? Pillanatfelvétel egy szakközépiskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dobó, Éva (1981) Fehér Ferenc képalkotásának fejlődése a Delelő c. kötetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Domahidy, Ágnes (1981) Alsózsolca iskolatörténete 1788-1981. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dombiné Horváth, Veronika (1981) A Komárom megyei József Attila Megyei Könyvtár kézikönyvtári állományának feltárása a tájékoztató tevékenység szempontjából. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dornbachné Bonhardt, Valéria (1981) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Doró, Tiborné (1981) Az állomány tárolásának problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Földi, Józsefné (1981) A felnőttnevelés pszichológiai kérdései,különös tekintettel a közgazdasági szakközépiskola esti tagozatán tanulók motivációs tényezőire. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dr Gesztelyi, Jenőné (1981) Műszaki nagyjaink szakirodalmi tevékenységének feltártsága könyvészeti szempontból. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Telegdy, Lászlóné (1981) Prospektusok a műszaki tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Mátyássy, Szabolcsné (1981) A tájékoztatási igények kielégítésének eszközei és módszerei az idegenforgalom területén. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dr. Paczolay, Sándorné (1981) A gyermekek olvasás iránti érdeklődése 14 éves korig - olvasásirányítás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Telegdy, Lászlóné (1981) Prospektusok a műszaki tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dudás, Erzsébet (1981) A napközis tanulók szünidei foglalkoztatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dér, Gizella (1981) A nevelő munka tervezése a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dér, Gizella (1981) A nevelőmunka tervezése a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dér, Gizella (1981) A nevelőmunka tervezése a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dér, István (1981) Földrengések kapcsolata más természeti jelenségekkel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dóráné Bódi, Klára (1981) A mátraaljai szénbányák "Thorez" bányaüzemében dolgozók műveltségi helyzete, művelődésszociológiai jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

dr. Földi, Józsefné (1981) A felnőttnevelés pszichológiai kérdései, különös tekintettel a közgazdasági szakközépiskola esti tagozatán tanulók motivációs tényezőire. Szakdolgozat thesis, Archív.

dr. Papp, Jenőné (1981) A szakirodalmi szelektív információterjesztés kialakulása hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtárának szakirodalmi témafigyelése kapcsán. Szakdolgozat thesis, Archív.

E

Eckstein, Tibor (1981) Theatre and Film in England in the 60s and 70s. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ecsédiné Pillió, Judit (1981) A szövetkezeti tagság jogainak és kötelességeinek érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben napjainkban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Elek, Mária (1981) A mese fejlődéslélektani és esztétikai szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Elek, Noémi (1981) Arany János művészete balladái tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

F

Fabulya, Lászlóné (1981) Egy mezőgazdasági község, Telekgerendás művelődésszociológiája, különös tekintettel az állami gazdaság fizikai dolgozói és a termelőszövetkezeti parasztság művelődési szokásai különbözőségére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Faragó, Katalin (1981) A testnevelés órák szerepe az egészségnevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Imre (1981) Az erőszint vizsgálata 10-14 éves gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, László (1981) A csapatjáték személyiségformáló szerepe. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Anna (1981) Második osztályos tankönyvi szövegek elemzése és feldolgozási lehetőségei tanórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Judit (1981) Some Possibilities of the Theatre of the Absurd: Beckett, Pinter, Albee, Mrozek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehérvári, György (1981) A hangosított diasor alkalmazása a népművészet tárgykörében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fenczner, Ilona (1981) Jászfényszaru ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fenyves, Kornélné (1981) A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége az értelmiségi fiatalok körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ferencziné Varga, Ildikó (1981) A vizuális - esztétikai nevelés és az anyanyelv kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferenczné Kovács, Katalin (1981) Hátrányos helyzetű tanulók /csoportok/ esztétikai nevelésének lehetőségei, problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Finta, Csabáné (1981) Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása Győr-Sopron megye egészségügyi intézményeiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fiumei, Attiláné (1981) A Tanu,Németh László folyóirata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, Erzsébet (1981) A középkori egyetemek szerepe a világi értelmiség kialakulásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Frank, Iván (1981) Oktatási rendszerünk fejlődése az 1960-as évektől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fésős, Sarolta (1981) A fekvőbetegellátó intézet könyvtári rendszere és a biblioterápia. Szakdolgozat thesis, Archív.

G

Gabányi, Gézáné (1981) Dezsényi Béla pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gulyásné Póka, Mária (1981) Egy "B" tipusu könyvtár katalógusrendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gundy, Miklós (1981) A munkahelyi vezetés szerepe a dolgozók általános és szakműveltségének fejlesztésében a Bikali ÁG-ban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyarmati, Edit (1981) A kétpói általános iskola fejlődésének főbb állomásai a felszabadulástól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyenes, Tünde (1981) A keleti kultuszok pannóniai történetéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyurján, Józsefné (1981) Az Institut du Transport Aeiren-Légiközlekedési Intézet(ITA)publikációs tevékenysége és szolgáltatásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Győrffy, Józsefné (1981) A múzeumok helye és szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gábriel, Katalin (1981) A Romhányi Építési Kerámiagyár 50 éve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gácsi, Miklós (1981) Életmód - társadalom. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gáll, Ilona (1981) Füzesabony ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gősi, Pálné (1981) A felnőttoktatás pszichológiai problémái (különös tekintettel a motivációra). Szakdolgozat thesis, Archív.

H

Hajdu, István (1981) Pro Libertate. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Haladi, x (1981) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hanák, Sándor (1981) A nagyrédei szőlőtermelés története. A szőlő állati kártevői. Szakdolgozat thesis, Archív.

Haticza, Mihályné (1981) Statisztikai forrástipusok a külkereskedelmi tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegedűs, Erzsébet (1981) "Hold körül szivárvány..." (Szabó István pályaképe). Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegyközi, Ilona (1981) A terminológiai dokumentáció. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hejna, Ferencné (1981) Vízügyi tájékoztató apparátus. Szakdolgozat thesis, Archív.

Herpay, Zsolt (1981) Comenius szerepe és hatása a magyar művelődésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hirjákné Bartyik, Mária (1981) Sportünnepély tervezése az általános iskola asló tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Tibor (1981) A tárgyszavas osztályozás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Huszár, Győző (1981) A sátán inkarnációja az irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Huszár, Gábor (1981) Magyarország zenepolikája a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára zeneműszerzeményezésének tükrében 1935-1960. Szakdolgozat thesis, Archív.

I

Ignácz, Józsefné (1981) Szinonimák a tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Isaszegi, Ilona Erzsébet (1981) A szakmunkástanulók olvasási kultúrája és az oktatási intézmények szerepe az olvasóvá nevelésben Budapest, XIV. kerület. Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Jakab, Edit (1981) Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata 7-8. osztályos általános iskolai tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jandovicsné Móricz, Andrea (1981) A Nemzeti Demokrata Párt története (1919-1922). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhászné Hunya, Gyöngyi (1981) A napközis tanulók szünidei foglalkoztatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Járvás, Zsuzsanna (1981) A negyedik osztályos tanulók erkölcsi tulajdonságokat jelölő fogalmainak vizsgálata a könyvolvasás és tévénézés tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Józsa, Monika (1981) A kunszentmártoni sajtó története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kaibinger, Károlyné (1981) Az ISBD-program története,alapelvei,fejlődésének iránya. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kaldenekkerné Sipos, Mária (1981) Arany János balladái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kaptás, Éva (1981) A csapatkialakítás pedagógiai és pszichológiai kérdései a kézilabdázásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kardos, Ferenc (1981) A művelődésre ösztönző munkahelyi tényezők. A Mecseki Szénbányák közművelődési munkájáról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kerekes, Katalin (1981) Közoktatás-politikánk fejlődése a 60-as évektől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kerepesi, Zsuzsanna (1981) A kölcsönhatások fogalmának alapozása az alsó tagozatos környezetismeret tanítása során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Keszi, Gabriella (1981) Az idegrendszer tökéletesedése a paleolitikum és a mezolitikum eszközrendszereinek a tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kis, Imréné (1981) A permanens nevelés elmélete és néhány gyakorlati kérdése a dolgozók általános iskoláiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kiss, Ferenc (1981) A karcagi Kálvin út 9-es számú Általános Iskola története 1901-től 1948-ig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Ferencné (1981) A 91. számú Zrínyi Ilona úttörőcsapat története napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Jánosné (1981) Balázs József történelemszemlélete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kocsis, Ilona (1981) A kezdő népművelők problémái Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsmár, Sándorné (1981) Sarkadi Imre fejlődése a móriczi hagyományoktól az önálló hangig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kollega Tarsoly, Teréz (1981) A mecénások szerepe a magyar könyvkiadásban 1711-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Korcz, Béla (1981) Embriológia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Korczné Müller, Amália (1981) Embriológia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kosztáné Dlugos, Katalin (1981) A házi könyvtárak és közkönyvtárak használatának összefüggései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kottász, Árpádné (1981) Pilis olvasóköreinek története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Andrásné (1981) A tájékoztató tevékenység megalapozása és fejlesztése egy olajipari tervező vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Attila (1981) Tereptan és tájékozódás oktatása gyakorló mintaterepen. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Judit (1981) Gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Mária (1981) A Ballagás című film hatásvizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Éva Katalin (1981) A környezetismereti tárgy szerepe a kisiskolások tudományos világnézetének megalapozásában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovácsné Matusovicz, Éva (1981) Makramé. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kreczné Zsilinszky, Erzsébet (1981) Az 1970-es évek társadalmi valósága a magyar filmművészetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kresz, József (1981) Az erkölcsi nevelés problémái, különös tekintettel a szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés kérdésére, a nemzetiségi oktatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kugler, Mária (1981) Bartók Béla műveinek felhasználási lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kupás, Csilla (1981) Hangulatlíra. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kupás, Csilla (1981) A hangulatlíra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kuzbelt, Hilda (1981) Az erőszint vizsgálata 10-14 éves gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kékesi, Jánosné (1981) A magyar bibliafordítás története 1711-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kövesdi, István (1981) A rávezető gyakorlatok és kényszerítő helyzetek alkalmazása az atlétikai mozgásanyag oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kövérné Hegedűs, Ágnes (1981) Az elmúlt évtized egy jelentős magyar ifjúsági regényének elemzése néhány szempont alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Laczó, Mária (1981) A Mezőkovácsházi Nagyközségi és Járási Könyvtár helyismereti gyűjteményének használata 1980-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lenkei, Béláné (1981) A jövő olvasói (A kisiskolás gyermek olvasóvá nevelése). Szakdolgozat thesis, Archív.

Lennert, Klára (1981) Ladányi Mihály pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovas, Lajos (1981) Egy tanyasi család szociografikus leírása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lovró, Istvánné (1981) A két telephelyen működő Malom- és Sütőipari Kutatóintézet könyvtárrészlegeinek együttműködése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lázár, Péterné (1981) Kutatási és műszaki fejlesztési jelentések felhasználása a hazai szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lévai, Zsuzsanna (1981) A Contrastive Analysis of English and Hungarian Present and Past Tenses. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrincz, Anna (1981) Az önálló tanulás képességének fejlesztése a napközi otthoni nevelőmunkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Majkut, Gizella (1981) A játékos módszerek szerepe a zenei készségek megalapozásában az általános iskola első osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Maksáné Nagy, Katalin (1981) Az amatőr művészeti mozgalom szerepe a közművelődésben. Egy pávakör életének bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Marczal, Éva (1981) Komplex esztétikai nevelés az irodalomórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mares, László (1981) Az audiovizuális eszközök felhasználási lehetőségei a Diósgyőri Vasas Művelődési Központban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mayer, György (1981) A "Csili" Pesterzsébeti Vasas Művelődési Központ története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mendrey, László (1981) Sukoró község szőlőművelése az 1859-es kataszteri felmérés tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Metzing, Miklósné (1981) A színháztechnika szakterületének információs problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Micsutkáné Benedek, Mária (1981) A napközi otthonunk története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mijatocs, György (1981) Magyarországi népviseletek bibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mikes, György (1981) A Sebestyén-társulat gyulai évei - Adalékok a két világháború közötti magyarországi színjátszás történetéhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mikes, György (1981) A Sebestyén-társulat gyulai évei - Adalékok a két világháború közötti magyarországi színjátszás történetéhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mikus, Istvánné (1981) A családi életre való nevelés időszerű problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, Mária (1981) A Tokaj-hegyaljai bortermelés a XIX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mongyi, Judit (1981) Az 1127-es Dobó István úttörőcsapat története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Murányi, Margit (1981) Az Öcsödi Általános Iskola 3. A. osztályának olvasási szokásai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Márkus, Gáborné (1981) Népiség és európaiság egysége Illyés Gyula életművében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, János (1981) A munkahelyi művelődés intézményrendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mészáros, Mária (1981) A hangszínhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészárosné Zólyomi, Gabriella (1981) Gyermekversek felszabadulás utáni irodalmunkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mókusné Kecskés, Éva (1981) A magyar műballada. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

N

Nagy, Ferenc (1981) A szocialista brigádok művelődési vállalásainak megtétele, teljesítése, értékelése a Csepel Vas- és Fémművekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Ferencné (1981) A "Könyvtáros" szakfolyóirat történeti áttekintése a III. Könyvtárügyi Konferenciáig (1953-1971-ig). Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, József (1981) A művelődéspolitika egy területének (közművelődés) elemzése, a Csepel Művek munkásotthona tevékenységének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Károly (1981) Az üzemi felnőttoktatás néhány problémája - különös tekintettel a Bakony Művek oktatási tevékenységére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Mária (1981) A zenei nevelés centruma Jászberényben / A Palotásy János Zeneiskola története, társadalmi kapcsolatai és a közművelődésben beöltött szerepe/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyné Koszta, Zsuzsa (1981) Az óvodában és a zeneóvodában folyó zenei nevelés, valamint annak iskolaelőkészítő szerepe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyné Utassy, Erika (1981) A dialektikus materialista fejlődéskoncepció lényege, megvalósításának lehetőségei az alsó tagozatos környezetismeret tantárgy 1-2. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Neczekovits, Beatrix (1981) Az anyagmozgatás és csomagolás információs kérdései Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Nerboly, Miklósné (1981) A SORSUNK és a népi írók kapcsolata a folyóirat első korszakában 1941-1944. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nickmann, Valéria (1981) Kós Károly, a szépíró. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nyitray, Andrea (1981) A segítségadás elméleti kérdései a sporttornában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nyúl, Gabriella (1981) Útmutató a gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában című oktatócsomag felhasználásához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádasdi, József (1981) Agyagművesség. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádor, Katalin (1981) A fiatalok szabadidős tevékenysége, különös tekintettel a táncos-zenés szórakozásra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Gabriella (1981) A színnevek Dsida Jenő: Angyalok citeráján című kötetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, István (1981) A szakszervezeti művelődési otthon részvétele az üzemi, vállalati és mozgalmi feladatok segítésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Istvánné (1981) A kulturált pihenés és szórakozás megszervezésének módszertani kérdései a SZOT-üdültetés területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

O

Orosz, Margit (1981) A deviáns "magatartású" gyermekek szociális és pedagógiai hátterének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Papp, Ferencné (1981) Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete művelődési tevékenységének elemzése 1945-től 1970-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Papp, Jánosné (1981) A könyv, az iskolai könyvtár gyakorlati felhasználásának lehetőségei a 3. osztályos anyanyelvi tantárgy oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pathóné Erdész, Ildikó (1981) Az Airy-féle formula kísérleti igazolása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Paulik, Béla (1981) A gyarmati rendszer bukása Fekete-Afrikában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Paulovics, Attila (1981) Egy helyég (Jászberény) iskoláiban a felmentettek száma és adatainak elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Penczner, János (1981) Pusztamonostor település ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petrovics, Julianna (1981) Alsó tagozatos tankönyvekben található kortárs költők versének vagy verseinek akusztikai elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, Tibor (1981) Robert Musil - A tulajdonságok nélküli ember (Válság és életérzés). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Piskótyné Szuromi, Éva (1981) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prezenszki, Ilona (1981) Az ateista nevelés lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Prokaj, Lászlóné (1981) Csillagászati szakkör az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pukáné Selevács, Katalin (1981) Az Olasz Kommunista Párt programja a szocializmushoz vezető útról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pál, Piroska (1981) A belső motiváció jelentősége, lehetőségei a korszerű matematikaoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pálmai, Mária (1981) A mágneses indukció mérésének módszerei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pávay, Tamás (1981) Kapuvár művelődéstörténete. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Rigóné Kanyó, Etelka (1981) Tankönyvi szövegek elemzései és feldolgozási lehetőségei a tanórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rusznyák, Anna (1981) A földrajz alapozó jellegének érvényesülése a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rádi, Zoltán (1981) Tótfalusi Kis Miklós élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Róbert, Péter (1981) Az 1859-61-es orosz forradalmi helyzet és a jobbágyreform tükröződése a fővárosi sajtóban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rózsahegyi, Irén (1981) A bábolnai Ménesintézet története 1868 előtt és után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rózsavölgyi, Ágnes (1981) A Bali és a Benedek család szociografikus leírása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Seres, Gyuláné (1981) A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár története 1945-től 1957-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Seres, Ivánné (1981) Gondolatok a magyar könyvterjesztésről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Seszták, Irén (1981) Adott ágazati szakszervezet művelődési tevékenységének elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Simon, Edit (1981) József Attila utolsó évei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Józsefné (1981) A szocialista személyiségfejlesztést gátló tényezők jelenünkben - Egy vizsgálat tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sirkó, Lidia Zsuzsanna (1981) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei az alsó tagozatos ének órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Suba, Erika (1981) Az óvodai és iskolai zenei nevelés kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Surányi, Julianna (1981) A DCM iparföldrajzi jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sz. Kovács, József (1981) A tömegkultúra. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabolcs, Tivadar (1981) Művelődésre ösztönző munkahelyi tényezők. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Gáborné (1981) Az atlétikai jellegű mozgások szerepe a képességek fejlesztésében az alsó tagozatos testnevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Katalin (1981) Olvasóvá nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Pál (1981) Kőbe vésett évek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Szegedi, Edit (1981) Váci Mihály: Ereszalja - nyelvi-stilisztikai elemzés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalai, Emma (1981) Eger olvasóköreinek története (1867-1947). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalai, Nándorné (1981) A tömegközlő eszközök szerepe a nevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szatmári, Jánosné (1981) Egy költő postagalamb pár etológiája (Megfigyelések alapján). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szemánszki, Anna (1981) A népköltészet szerepe az általános iskolai magyartanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szennay, Ferenc (1981) A Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa közművelődési tevékenysége (1975-1980). Szakdolgozat thesis, Archív.

Szentiványiné Szigethy, Ágnes (1981) A világirodalmi és irodalomtudományi információs rendszer létrehozásának feltételei és feladatai Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szijjártó, Ildikó (1981) Munkára nevelés a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szilágyi, Ágnes (1981) A makkoshotykai erdészeti fénycsapda nagylepke anyagának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szokola, Lászlóné (1981) Egy sikeres könyv fogadtatása az olvasók körében/Olvasásvizsgálat Moldova György:A szent tehén c.műve alapján/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szuchy, Istvánné (1981) Biológiai teszt. Állatok érzékenységi tényezőinek meghatározása káliumdikromat oldattal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szántai, Lászlóné (1981) A Kohó-és Gépipari Szakkönyvtárak hálózata-A hálózati munka és együttműködés kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szántai, Lászlóné (1981) A kohó- és gépipari szakkönyvtárak hálózata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szántó, Éva (1981) Az Énekszó c. zenepedagógiai folyóirat tematikus katalógusa és rövid történeti áttekintése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szécsényi, Istvánné (1981) Munkásszállás népművelésének módszertana (A MÁV 400 fős munkásszálló munkájának tükrében). Szakdolgozat thesis, Archív.

Széplaki, János (1981) A Pannonhalmi Főapátság könyvtárának története a rend 1802-beli bukásáig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szögyi, Lenke (1981) Permutált indexek a tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sándor, István (1981) Napközi otthoni nevelőmunka: Együttműködés az osztálymunkával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sántáné Gyetvai, Anna (1981) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának fejlesztése a televízió segítségével. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sávoly, Andrásné (1981) A Sebő - Halmos jelenség. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sótér, Irén (1981) Kisiskolás tanulók közösségi beállítódásának vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sőr, Károlyné (1981) A szakirodalmi tájékoztatás feladatai a mezőgazdasági repülésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, Ida Katalin (1981) A kunszentmártoni járás - nagyközségi könyvtár gyermekkönyvtára foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Takácsné Matulai, Zsuzsa (1981) A gerenda gyakorlatanyagának fejlődése az előírt gyakorlatok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Terék, Judit (1981) A játék szerepe a mozgásképességek fejlesztésében 6-10 éves korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tihanyi, Vilmosné (1981) Kiadványok a Rákóczi szabadságharc korából. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tihanyi, Vilmosné (1981) Kiadványok a Rákóczi-szabadságharc korából. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tirner, Gyöngyi (1981) A Duna komplex gazdasági hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tollas, Györgyi (1981) Az Ikarus könyvtár vonzáskörzetének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tomana, Györgyi (1981) Az egyetemes filmművészet egy kiemelkedő alkotásának elemzése. Ingmar Bergman: Persona. Szakdolgozat thesis, Archív.

Topa, Sándorné (1981) A népművelés története Eleken. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Trautmann, Margit (1981) A SASAD Kertészeti és Mezőgazdasági Termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a földhasznosításra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Turócziné Németh, Anna (1981) Egerfarmos iskolaügyének történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tényi, Gyuláné (1981) A szakirodalom tárgyi feltárásának módja egy speciális intézet szakkönyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tényi, Gyuláné (1981) A szakirodalom tárgyi feltárásának módja egy speciális intézet szakkönyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Györgyi (1981) Előtanulmány a Velencei-tó hidrobiológiai adatgyűjteményéhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Lászlóné (1981) Mérésügyi műszaki tájékoztatás különös tekintettel az új mértékegységekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóthné Varga, Katalin (1981) Mezőnyárád község története a XX. század fordulóján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóváriné Vágó, Veronika (1981) Koordinációs törekvések a könyvtári és információs munkában az integrált egészségügyi szervezetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Túri, Klára (1981) A környezetismeret és az anyanyelv kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tőzsérné Vágó, Zsuzsanna (1981) Kassák Lajos alkotásai tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

U

Uhereczky, Istvánné (1981) A "Köztelek" című folyóirat története és a mezőgazdasági helyzet tükröződése a lap korabeli cikkeiben - különös tekintettel a jubileumi évfolyamokra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Uhereczky, Istvánné (1981) A "Köztelek"című folyóirat története és a mezőgazdasági helyzet tükröződése a lap korabeli cikkeiben-különös tekintettel a jubileumi évfolyamokra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ujhelyi, Ágnes (1981) Arany János Toldi estéje című művének szókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ujlaky, Katalin (1981) A hevesi 5. sz. Általános Iskola 3443. sz. József Attila úttörőcsapatának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ujváryné Szemerédy, Irén (1981) A munkások ábrázolása a mai magyar irodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Uzonyi, Annamária (1981) Németh László Iszony című regényének nyelvi világa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Vadászi, János (1981) MLEE Gazdaságpolitika speciális tagozat 2/1 osztály. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vajda, Marianna (1981) A szocialista demokratizmusra nevelés fejlesztésének lehetőségei és feladatai az úttörőmozgalomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vajda, Zsigmondné (1981) A műszaki rajz fogalmának kialakításához szükséges tapasztalati bázis biztosítása az 1. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő, 1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leíró katalógusa. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő,1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leíró katalógusa. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő,1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leírő katalógusa. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Gyöngyi (1981) The Irish Reality and Its Reflection in J. M. Synge's Works. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Ágnes (1981) Az olvasók könyvtárhasználati szokásai a szakirodalom tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga Istvánné Tomori, Ibolya (1981) A munkahelyi művelődés szükségessége jelenlegi szervezete és gyakorlati tapasztalatokra épülő normái a PFV lőrinci gyárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vas, Márta (1981) Az állami gondozásba vétel okai Nógrád megyében, az 1979-ben állami gondozásba került gyermekeknél. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vas-Zoltán, Gergely (1981) A szláv írásbeliség. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vasadi, Jánosné (1981) A környzetvédelem egységes vízügyi információs rendszerének létrehozása hazánkban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vasas, Gertrúd (1981) Az olvasáskultúra vizsgálata a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ könyvtárát látogató szakmunkások körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Verebes, Tünde (1981) Az úszás jelentősége a mozgássérültek rehabilitációjában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Verebélyi, Antalné (1981) Az önigazgatás fejlődése napjainkban a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Verók, István (1981) A Francia és az Olasz Kommunista Párt programja a szocializmushoz vezető útról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vincze, Erika (1981) Úrbérrendezési iratok Szatmárból a XVIII. század második feléből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vrabecz, Valéria (1981) Átfogó ritmusformák az általános iskola alsó tagozatos dalanyagában (műelemzés). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Várkonyi, Lászlóné (1981) A zene és a mozgás kapcsolata a gyermekjátékdalokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Várnai, Ferenc (1981) A politikai magatartást motiváló és társadalmi tisztségvállalásra késztető pszichikai és egyéb tényezők vizsgálata a szakszervezeti tisztségviselők körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vétek, Csaba (1981) Komárom megyei munkásszállók művelődési központjának részvétele az üzemi, vállalati (termelési, politikai, kulturális) feladatok segítésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wiedermann, Gábor (1981) Páty község története. Szakdolgozat thesis, Archív.

X

x, y (1981) Bepillantás a MÜM. 4. sz. Leánynevelő Intézetének nevelőmunkájába. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Z

Zeller, Edit (1981) A szakszervezetek kulturális nevelő munkájának szerepe az ipari szakmunkástanulók körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zsarnai, Marianna (1981) A világnézeti nevelés tartalmának, eszközeinek és módszereinek hatása a vezetésre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zsidek, Béla (1981) Az atlétika oktatásának módszertani kérdései az általános iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsiga, László (1981) A környezetismeret koncentrációja más tárgyakkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zám, Istvánné (1981) Radnóti Miklós költői fejlődése és lírai realizmusának értékei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zölde, Kornélia (1981) A népi írók szociográfiai publikációinak kiadástörténete a két világháború között. Szakdolgozat thesis, Archív.

Á

Ányos, Lászlóné (1981) A számítástechnika alkalmazása a könyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

A lista elkészültének dátuma: Tue Sep 26 19:22:36 2023 CEST.