Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | К | М | Я
Tételek száma: 298.

.

., . (1983) Kulturális nevelő munka a pedagógusdok szakszervezetében. Szakdolgozat thesis, Archív.

A

Adamik, Klára (1983) A 6-10 éves tanulók testi fejlettsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Adorján, Ágnes (1983) Wagner mint operarendező. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ambrus, Lászlóné (1983) Kőhalmi Béla élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Amschl, Erzsébet Johanna (1983) A magyarországi szocialista és munkásmozgalmi irodalom kiadásának kérdései 1945 előtt. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Bajosay, Tamásné (1983) A hazafias és internacionalista nevelés néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bakos, Erika (1983) A világ anyagi elvének tudatosítási lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályos környezetismeret tantárgyában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bali, János (1983) Életmódváltozás a Sárközben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balogh, Katalin (1983) Az iskola mint a permanens művelődés alapja. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Barta, Gabriella (1983) Horgas Béla gyermekköltészete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Basa, Márta (1983) A szövegszervezés fejlettségének vizsgálata 5. osztályos fogalmazásokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bejczi, Lajosné (1983) Egy intézmény művelődésszociológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bencsik, Márta (1983) Komplex nyelvhasználatot fejlesztő anyanyelvi órák tervezésének elvi és gyakorlati kérdései a taneszközök figyelembevételével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Birnbaum, Erika Klára (1983) A névszói állítmány kifejezésének néhány problémája az angol nyelvben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bitay, Zsuzsanna (1983) Császár István - Kísérlet egy pályakép megrajzolására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bodnár, Gyöngyi (1983) A képességfejlesztés lehetőségei a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bogenfürst, Erika (1983) A Muzsika c. folyóirat tematikus katalógusa 1958-tól 1967-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bognár, Márta (1983) Az életkori sajátosságok pszichológiai meghatározói a népművelők munkájában (a 6-18 éves korúak körében, egy művelődési intézményben működő csoportok alapján). Szakdolgozat thesis, Archív.

Boros, Andrásné (1983) A Hungarocamion Szakszervezeti Bizottsága Könyvtára állományának feltárása a tájékoztató tevékenység szempontjából. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bosznai, Mária (1983) A kulturális alapok felhasználásának elméleti és gyakorlati kérdései a vállalatoknál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Both, Gyöngyvér (1983) Előadásmódok Fodor Sándor A felnőttek idegesek című kisregényében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bozó, Marianna (1983) Az állattenyésztés megismertetése és megszerettetése az általános iskola 3-4. osztály tanulói körében, környezetismereti és osztályfőnöki órán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Buda, Zsuzsa (1983) Műalkotás elemzés módszertani kérdései - Pest megyei műalkotások. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bánlaki, Gabriella (1983) Személyiségvizsgálatok testnevelés tagozatos tanulóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bárdy, Péterné (1983) A Grassalkovich uradalom szőlőművelésének története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Békési, Márta (1983) A munkahelyi művelődés megvalósulása a Csepel Autógyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bódis, Róbert (1983) Motívumok a XX. századi magyar lírában (Pilinszky János néhány motívumának vizsgálata). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csajkásné Almási, Katalin (1983) Egy adott lakóhely 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Cseh, Hilda (1983) Család- és gyermekvédelem lehetőségei és problémái a cigányság körében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csepelyi, Zsigmondné (1983) Egy közművelődési forma kialakulása, változása, fejlődése (A diszkó Magyarországon). Szakdolgozat thesis, Archív.

Cseriné Szilágyi, Erzsébet (1983) Olvasásra, a könyv szeretetére nevelés óvodás korban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csillik, Katalin (1983) Jászjákóhalma és Jászalsószentgyörgy ragadványneveinek összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomós, Mária (1983) Az általános iskolai matematikaoktatás előkészítése az óvodai matematikai foglalkozásokon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czank, Mária (1983) Gyermekepikai müvek elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czitór, Éva (1983) Фразеологизмы в романе Туреслева "Дворянское гнездо". Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

D

Darázs, Marianna (1983) Tiszasüly földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Datcsinszkyné Lévay, Ágnes (1983) Néhány típusállat hystológiai feldolgozása a síkok és szimmetriaviszonyok ismertetésével, a biológiai szakköri foglalkozásokon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Deményné Hegedűs, Márta (1983) A munkahelyi művelődés funkciói és gyakorlata a Fővárosi III. ker. Ingatlankezelő Vállalatnál 1978-1980-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Deák, Ágnes (1983) Az általános iskolai 6. osztályos hőtan-tananyag néhány filozófiai vonatkozása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dohány, Albertné (1983) A nevelőmunka tervezése a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Drén, Ibolya (1983) Az irodalomtanítás bibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dudásné Balgóczki, Gyöngyi (1983) Az Iskolarádió zenei adásainak felhasználása az általános iskolai ének-zene órákon, a gimnáziumi ének-zene órákon és az önképzésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dula, Éva (1983) A szerelmi élettől a keresztelőig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dányi, Györgyné (1983) A felnőttoktatás és továbbképzés időszerű kérdései Tolna megyében, a Volán 11. sz. Vállalatánál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dányi, Györgyné (1983) A felnőttoktatás és továbbképzés időszerű kérdései Tolna megyében, a Volán 11.sz.Vállalatánál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dékány, Katalin (1983) A közoktatás és közművelődés kapcsolata és gyakorlati problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dévai, Krisztina (1983) Психологический анализ в романе Достоевского "Преступление и наказание". Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

dr. Andódy, Tiborné (1983) A felnőttnevelés néhány aktuális esztétikai kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

dr. Kovács, Gáborné (1983) Gondolatok a hazai egyetemi és főiskolai könyvtárosképzésről. Szakdolgozat thesis, Archív.

E

Ecsediné Somogyi, Mária (1983) Törekvések a mai magyar lírában - Juhász Ferenc. Szakdolgozat thesis, Archív.

Egedy, Erika (1983) Élettani kísérletek és bemutatások az élővilág órákon az új tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

F

Falátsik, Judit (1983) Németh László üdvösségharca Bethlen Kata és Kárász Nelli tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Anna (1983) A színház története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Erika (1983) A testi képességek fejlesztése a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Gézáné (1983) Kisiskolás tanulók tanulási motívumainak vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fazekas, Gyula (1983) Erő és ügyesség fejlesztése a kosárlabdázásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fazekas, Márta (1983) Olvasás és személyiség - Olvasmányválasztási, értékelési és értelmezési szokások összefüggése a temperamentummal és a kognitív stílussal. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fehérné Nagy, Éva (1983) Az aminosavak, fehérjék és tanúsításuk a különböző iskolatípusokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fogarasy, Attiláné (1983) Az 1928-as pilisvörösvári bányászsztrájk története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fázold, Henrik (1983) Úszók ízületi károsodásának megelőzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülöp, Józsefné (1983) A hangszertanulás személyiségfejlesztő hatása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Füzesi, Sándor (1983) A HVDSZ Bihari János táncegyüttesének története (a kritikák tükrében). Szakdolgozat thesis, Archív.

G

Gadó, Katalin (1983) A könyvtárközi kölcsönzés elemzése a Munkásművelődési Központ és Központi Könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Garamvölgyi, Mihály (1983) Jászapáti településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gazsik, Lászlóné (1983) Kovács András - Cseres Tibor: Hideg napok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gedeon, Hajnalka (1983) Létező manierizmus. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gerberné Váradi, Anna (1983) Heinrich Mann: Az Alattvaló című regényének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gottschalk, Róbert (1983) Oktatócsomag a 7. osztályos kémia szakkör néhány foglalkozásához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gottschalk, Róbert (1983) Oktatócsomag a 7.osztályos kémia szakkör néhány foglalkozásához. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Grósz, Erika (1983) A harmadik osztályos tanuló mint a lírai mű befogadója. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gulyás, Benedek (1983) Eger város vizuális kultúrája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyimesi, László (1983) A "nyitott ház" kísérletek alapján kialakítható közművelődési modellek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyimesi, László (1983) A "nyitott ház"kísérletek alapján kialakítható közművelődési modellek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyombolai, Gyula (1983) A váci kötöttárugyár története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyovai, Judit (1983) A tiszafüredi polgári iskola története 1913-1950. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Györki, Árpádné (1983) Kéziszerek alkalmazása, illetve kihasználtsága alsó tagozatos testnevelési órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Győri, János (1983) Mezőgazdasági termelés és adózó népesség Adácson 1715-1828. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Erzsébet (1983) Személyiségvizsgálatok testnevelés tagozatos tanulóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gáspár, Júlia (1983) Szocialista hazafiság és internacionalista nevelés időszerű kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gátsik, Andrea (1983) Kodály Zoltán életművének bemutatása az "általános iskolai nevelés és oktatás terve" alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Görbe, Zsuzsanna (1983) Ismerkedés testekkel, felületekkel, vonalakkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Hadobás, Pál (1983) A munkásművelődés hagyományai az Ormosi Bányaüzemben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hadobás, Pál (1983) A munkásművelődés hagyományai az Ormosi Bányaüzemben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hajnal, Márta Csilla (1983) Az orosz/cirill/ betűk régi elnevezésének továbbélése és funkciója a mai orosz nyelvben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Halmai, Éva (1983) Pályára nevelés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hobaj, Tünde (1983) Arany János balladáinak komplex felhasználása az általános iskola irodalomtanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Aranka (1983) A közművelődési munka irányításának, szervezésének lehetőségei a Budapesti Vasútigazgatóság területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, Aranka (1983) A közművelődési munka irányításának,szervezésének lehetőségei a Budapesti Vasútigazgatóság területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, Endre (1983) Testi képességek szintjének felmérése, értékelése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Gabriella (1983) Egy adott lakóhely (Csány) 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hári, Edit (1983) Szabadidős tevékenységek az iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

I

Igric, Eszter (1983) A Tarna vízgyűjtőjének földrajzi helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jagicza, Anikó (1983) Oldószerek alkalmazása az infravörös spektroszkópiában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Joó, Lajos (1983) A népművészet szervezett közvetítésének néhány formájáról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Béláné (1983) Az egész napos nevelés a gyakorlat tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Enikő (1983) A mese pszichológiai hatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Mária (1983) Egy adott település 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jurecska, Márta (1983) Jékely Zoltán magyarsága néhány verse alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juszkó, Jánosné (1983) Mozgássérült szakmunkás tanulók olvasáskultúrájának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jármai, Enikő (1983) Az ének-zene és más tárgyak közötti közötti koncentráció lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jónás, József (1983) Munkára nevelés a hatvani József Attila Ifjúsági Otthon tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

Kalcsó, Mária (1983) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Heves megyében 1958 és 1962-es években. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Karkus, Kálmánné (1983) Önismereti vizsgálatok 4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karászi, István (1983) A változócsillagok kutatásának módszerei és eredményei amatőr eszközökkel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Keresztessy, Klára (1983) Gaetano Donizetti d-moll miserere műelemzés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kidad, Antónia (1983) Az irodalmi nevelés kapcsolata a művészeti nevelés más területeivel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Béláné (1983) Az óvodáskorú gyermekek természettudományos ismereteinek vizsgálata, a környezetismeret tantárgy alapozása szempontjából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, István (1983) A Velencei-hegység természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, László (1983) Nevelési feladatok érvényesítése a történelemtanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kissné Szabó, Erika (1983) A nevelőmunka tervezése a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koczka, Ildikó (1983) Az óvodai nevelés és az iskolakezdés pszichológiai problémái (Szűkebb értelemben az iskolaérettség vizsgálata). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koczka, Mária (1983) Boldog község ragadványnévanyaga. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koczka, Tibor (1983) Az ismeretterjesztő gyermekirodalom felhasználása a természetismereti témakörök tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koller, Judit (1983) Népművelési formák, módszerek fejlődése, változása a Magyar Néphadseregben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kolozsvári, Kende (1983) A jazz zene hazai elterjedésének szociológiai kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Komenda, Erzsébet (1983) Harsány és Bükkaranyos földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Komjáti, László (1983) A közművelődési helyzet vizsgálata a vegyiműveket építő és szerelő vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Koppány, Péter (1983) A film nevelő hatása az ifjúságra Dunaújvárosban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Korcsmáros, Tibor (1983) Alekszandr Nyevszkij élete és kora. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Korcsog, Judit (1983) A fellazítási politika napjainkban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kormos, Judit (1983) Csáth Géza novellisztikája és helye a magyar irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Katalin (1983) Albertirsa története felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Márta (1983) A hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Éva (1983) Тема мораль и язык "Азбуки и "Новой Азбуки" на основе трёх рассказов. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Éva (1983) Érzelmi nevelés a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovátsné Grosz, Gabriella (1983) Telekommunikációs technika felhasználásának tapasztalatai és lehetőségei a távoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kukla, Johanna (1983) Munkásábrázolás napjaink irodalmában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kulcsárné Szilágyi, Judit (1983) Érzelmi nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kun, Imréné (1983) A kisújszállási Arany János Általános iskolai könyvtár helyzete, állományának elemzése, különös tekintettel a tantervi követelményekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kállai, Ferenc (1983) A közművelődési helyzet vizsgálata a Komárom városi Csokonai Művelődési Központ munkájának tükrében (1976-1982). Szakdolgozat thesis, Archív.

Kállai, Ferenc (1983) A közművelődési helyzet vizsgálata a Komárom városi Csokonai Művelődési Központ munkájának tükrében/1976-1982/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Káplár, Judit (1983) Villamos gépek és készülékek a háztartásban (hangosított diasor). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Káposztás, Klára (1983) A diákotthon oktató munkája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kása, Mihály (1983) Heves megye iskolapolitikája az I. és II. világháború között. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kécskeiné Vad, Ibolya (1983) A politikai casino népművelési hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Képe, Márta (1983) Az erkölcsi nevelés tudati és magatartási elemeinek vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kézér, Malvin (1983) Egy ismeretlen népművész bemutatása. Csibi Ferenc mezőtúri fazekas élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Körmendi, Katalin (1983) Az üveg rövid története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Köves, Tamás (1983) Szórakozás és szórakoztatás a vendéglátóipari szórakoztatózene tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Köves, Tamás (1983) Szórakozás és szórakoztatás a vendéglátóipari szórakoztatózene tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Lavaj, Márta (1983) Három Krúdy novella mondatstilisztikai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lenhardt, Valéria (1983) A nehezen nevelhető gyermek. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lestyák, Katalin (1983) Jókai Mór és a színház. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lestyán, Katalin (1983) Jókai Mór és a színház. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Liptai, Ildikó (1983) Családi életre nevelés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lisinszki, Lászlóné (1983) Egy adott lakóhely 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Losovy, Beáta (1983) Hagyományok őrzése a péceli Ráday-kastélyban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lovasi, Gábor (1983) A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovasi, Gábor (1983) A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lukács, György (1983) Nagyrédei szőlőtermesztés története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lukácsiné Forgács, Irén (1983) A színességben rejlő didaktikai és nevelési lehetőségek az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lévayné Deme, Erzsébet (1983) A tanórán kívüli zenei nevelés lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Magyar, Irén (1983) Tornásznők edzésterhelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makói, Endre (1983) Nyitás és nyitásfogadás jelentősége és szerepe a röplabdajátékban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makói, Endre (1983) Nyitás- nyitásfogadás jelentősége és szerepe a röplabdajátékban 1983. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Marinka-Tóthné Szabó, Katalin (1983) Az óvodai és az iskolai nevelés pszichológiai problémái (különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Marsiné Tóth, Veronika (1983) Fiatalkorú összetett leányversenyzők felkészítésének edzésmódszertani problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mayer, Zsuzsanna (1983) A szocialista brigádok művelődési gyakorlatának vizsgálata (tapasztalatok alapján). Szakdolgozat thesis, Archív.

Mayer, Zsuzsanna (1983) A szocialista brigádok művelődési gyakorlatának vizsgálata./tapasztalatok alapján/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Melegh, Mária (1983) Jászfényszaru flórájának és faunájának felmérése a környezetismeret tanítása szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Melis, Sándorné (1983) A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteménye, különös tekintettel a nem hagyományos dokumentumokra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Melles, Erika (1983) Kodály Zoltán módszeres utasításainak, valamint azok időszerű kérdéseinek bemutatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Miklós, Julianna (1983) A felnőttkor sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, András (1983) Események és magyar vezető politikus beszédei a második világháború idejéből hangdokumentumok alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnárné Fábián, Gabriella (1983) Józsa Lajos korondi népművész bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mádi, Magdolna (1983) A gyöngyösi 4. sz. Általános Iskola könyvtárának helyzete, állományának elemzése különös tekintettel a tantárgyi követelményekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Münich, Béláné (1983) A tiszavárkonyi diákotthon múltja és jelene. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Anikó (1983) Televízió a családi nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Béla (1983) A kiállítás elmélete és gyakorlata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Eszter (1983) Szakirodalmi szóródásvizsgálat a könyvtártudomány területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Józsefné (1983) A könyvtár szerepe a többkönyvű oktatási módszer megalapozásában és megvalósításában. Könyv és könyvtárhasználatra nevelés óvodás kortól 14 éves korig. Módszerek és következmények. Egy adott könyvtár tapasztalatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Zsuzsanna (1983) Имена существительные pluralia tantum в толковом словаре Ожегова. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nemcsics, Imre (1983) Az akvarell. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Novák, Zsuzsanna (1983) Óvodáskorú gyermekek természettudományos ismereteinek vizsgálata a környezetismeret tantárgy alapozása szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nyerges, Éva Ilona (1983) A betegek kórházi könyvtári ellátása külföldön és Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nádudvari, Sándor (1983) A tanító nonverbális eszközei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Négyesi, Lajos (1983) A keresztény-nemzeti államelv kialakulása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Csilla (1983) A magyar ipar külkereskedelmi kapcsolatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, György (1983) A népművészeti ismeretek terjesztésének formái és módszerei. Szakdolgozat thesis, Nincs.

Németh, György (1983) A népművészeti ismeretek terjesztésének formái és módszerei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Klára (1983) A felsőfokú műszaki levelező oktatás néhány időszerű problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Zsolt (1983) Kosárlabda védekezés fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Oláh, Edit (1983) Tóth-Bucsoki István politikai tevékenysége a Tatai szénmedence forradalmi munkásmozgalmában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Oláh, Edit (1983) Tóth-Bucsoki István politikai tevékenysége a Tatai szénmedence forradalmi munkásmozgalmában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Oravecz, Judit (1983) Egy adott lakóhely 5-6 éves gyerekeinek iskolakészültsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orvos, Gabriella (1983) Kalotaszegi népi hímzés és alkalmazása a népviseleten. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Palágyi, Zsófia (1983) Az Ady Endre filmszínház helye és szerepe Kisújszállás közművelődési életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Panyiné Juhász, Mária (1983) Istenmezejei gyermekkönyvtári foglalkozás megtervezése és megvalósítása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pappné Nagy, Julianna (1983) A Győri Városi Könyvtár új épületének és berendezésének funkcionális terve. Szakdolgozat thesis, Archív.

Patkós, Erika (1983) 6-10 éves tanulók iskolán kívüli technikai nevelési feladatai és lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pattantyúsné Gábriely, Mária (1983) A zenei előadás kérdései Quantz fuvolaiskolájának tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petkó, Rudolfné (1983) A családi életre nevelés aktuális problémái vizsgálatok tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Petrovits, Lászlóné (1983) Az óvodai és az általános iskolai zenei nevelés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pipís, József (1983) A közösségi nevelés lehetősége a Jászberényi Tanítóképző Főiskola KISZ szervezetének mozgalmi munkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pletser, Józsefné (1983) A tököli délszláv együttes története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ponyi, Sándor (1983) A Kohász Művelődési Központ tervezőmunkáját meghatározó objektív és szubjektív tényezők rendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Prezencky, János (1983) A munkások között végzett történelmi ismeretterjesztés néhány módszertani problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prezencky, János (1983) A munkások között végzett történelmi ismeretterjesztés néhány módszertani problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prihoda, Judit (1983) A szerepjátszás az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Puck, Gyöngyi (1983) Válságtudat és értelemkeresés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pádár, Ildikó (1983) A magyarországi matematikatanítás története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pásztor, Csabáné (1983) Egy adott hely 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pásztor, Klára (1983) Jászapáti és környéke gyógynövényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Páva, Mária (1983) A Szerszámgépipari Művek Esztergomi Marógépgyárának 64 éve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Péderi, István (1983) A pártoktatás tapasztalatai, eredményei, gondjai az Encsi járás területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Péderi, István (1983) A pártoktatás tapasztalatai,eredményei,gondjai az Encsi járás területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pénzes, Géza (1983) Szemelvények az erdélyi hangszeres népzene harmóniavilágából. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Racskek, Miklósné (1983) Az óvodai nevelés és az iskolakezdés pszichológiai problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rehák, Zoltán (1983) A kápolnai csata (1849. február 26-27.). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rigo, Anikó (1983) Szabó István pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rudó, József (1983) Az öntözés jelentősége, termelésfokozó hatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rácz, Eleonóra (1983) A Felelet-vita. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rácz, István (1983) Egy kisujszállási barokk lakóház. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Rátkai, Károlyné (1983) A felnőttoktatás és továbbképzés időszerű kérdései a Május 1. Ruhagyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rátkay, Károlyné (1983) A felnőttoktatás és továbbképzés időszerű kérdései a Május 1.Ruhagyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rőthné Bogdán, Ágnes (1983) A jáki apátsági templom felépítésének és külső faragványainak beilleszkedése az európai művészetbe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sallai, Éva (1983) A hevesi körzeti általános iskola fejlődésének főbb állomásai a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sarkadi Nagy, Adrien (1983) A bélapátfalvi cementgyártás története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Schukkert, András (1983) A fajismeret szerepe a növények rendszerezésének tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sebestyén, György (1983) Az oroszországi munkásmozgalom magyar szemmel 1861-1917. között. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Selymesi, Ferenc (1983) Adalékok Dsida Jenő költői képéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Edit (1983) A túrkevei Petőfi téri Általános Iskolai könyvtár helyzete, állományának elemzése, különös tekintettel a tantervi követelményekre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simon, Zsuzsa (1983) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Simon, Zsuzsa (1983) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Simon, Ágota (1983) Csurka István drámái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Soltészné Bácsi, Ágnes (1983) A röplabdázás technikájának fejlődése Magyarországon hazánk felszabadulásától napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Somodi, Ferencné (1983) Az iskolai demokrácia tartalma és formái a szolnoki Dr. Csanády György körúti Általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Endre (1983) Reklám és kirakattörténet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Gusztáv (1983) Rendszergazdálkodás gépcsoportjai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Györgyi (1983) Iskolán kívül szerzett gyermeki információk felhasználásának lehetősége a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Judit (1983) Törekvések egy pályakép tükrében: Szentmihályi János (1908-1981). Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, János (1983) Építészeti belső tervek problémája a művészettörténet során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Márta (1983) A pénz és áruviszonyok ismereteinek hasznosítása az általános iskola alsó tagozatos oktató-nevelő munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Tamás (1983) A fizikatanítás fejlődése Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalay, Miklós (1983) A vágtagyorsaság összetevőinek vizsgálata 10-14 éves atlétáknál az életkor és a testméretek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sziklai, Judit (1983) Erdei munkák Répáshután és környékén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szikora, Gyula (1983) A súlylökés speciális erősítésének eszközei és módszerei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szikora, Gyuláné (1983) A mezőgazdaság területi koncentrációja és a falusi fejlődés kapcsolata Nógrád megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilák, Erika (1983) Egy adott lakóhely 5-6 éves gyermekeinek iskolakészültsége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szkocsek, Mária (1983) A szántás - vetés szakszókincse Ászáron. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szoó, Mária (1983) Az óvodai és az általános iskolai zenei nevelés kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Székely, Tibor (1983) Novák Ferenc SZOT-díjas koreográfus pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szórád, Zsófia (1983) A pályekezdő pedagógusok élet- és munkakörülményei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szűcs, Ilona (1983) Válogatás a fogászati tájékoztatás legfontosabb dokumentumaiból (1942-1982). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szűcs, Marianna (1983) A szövegszervezés fejlettségének vizsgálata 5. és 6. osztályos fogalmazásokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándor, Zoltán (1983) Kassák Lajos 1945 utáni költészetéről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sándor, Zoltán (1983) Kassák Lajos 1945.utáni költészetéről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Söptei, Zsuzsanna (1983) A Csepel Művek munkásotthonának munkahelyi művelődést segítő tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, Béla (1983) A közösségi nevelés sajátos problémái az NDK-ban dolgozó ifjúmunkások körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Béla (1983) A közösségi nevelés sajátos problémái az NDK-ban dolgozó ifjúmunkások körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Takács, Edit (1983) A mese és a gyerek kapcsolata a mesei világ tükröződése a gyermek tudatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Zsuzsanna (1983) Radnóti Miklós: Ikrek hava (elemzés). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takácsné Czékli, Mária (1983) Zenei részlegek a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tapodi, Katalin (1983) A gyermekfoglalkoztatás pszichológiai problémái két gyermekszakkörben végzett szociometriai vizsgálat alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tarabó, Éva (1983) Az EIVRT Nagykanizsai Fényforrás- és Üveggyár művelődési bizottsága tevékenységének elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tolmácsi, Klára (1983) Varga Imre szobrai a szép - mint esztétikai - kategória tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Turcsányi, Judit (1983) Csoportélet és csoportfejlesztés a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tánczos, Sándor (1983) A Postás Művelődési Központ története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tári, Sándor (1983) A Láng Gépgyár közművelődési könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tényi, Jánosné (1983) A permanens művelődés elvi és gyakorlati kérdései a Szegedi Ruhagyárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Katalin (1983) Hajdúszoboszló kórustörténete 1892-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Nándorné (1983) Az EIVRT. Kisalföldi Gépgyár műszaki értelmiségének élet- és munkakörülményei, helye és szerepe a munka társadalmi szervezetében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóthné Balogi, Erzsébet (1983) A cselekvő és szenvedő szerkezet funkciójának (jelentésének) néhány kérdése a mai angol nyelvben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Sámson, Gyöngyi (1983) A motiváció szerepe az általános iskolás tanulók zenei nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vajda, Katalin (1983) Sebestyén Géza 1912-1976. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Edit (1983) Madách és a koreszmék (Madách Imre: Az ember tragédiája). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1983) A művészeti alkotás folyamatos. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1983) A művészi alkotás folyamata (A képzőművészetre vonatkoztatva). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Lajosné (1983) Az "Élelmezési Dolgozó" c.szakszervezeti lap tartalomelemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Lajosné (1983) Az Élelmezési Dolgozó c. szakszervezeti lap tartalomelemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, László (1983) A Ceredvölgye Termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a mezőgazdasági földhasznosításra és specializációra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Ottó (1983) Az üzemi demokrácia feltétele az őszinteség. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Zsuzsanna (1983) Családgondozás, családvédelem. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Ákos (1983) Leninváros története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varjas, Péter (1983) A pápai Textiles Művelődési Ház közművelődési együttműködése a városi nagyüzemekkel. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varjas, Péter (1983) A pápai textiles Művelődési Ház közművelődési együttműködése a városi nagyüzemekkel. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varju, Zsuzsanna (1983) A szabadalmi tájékoztatás eszközrendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vinczéné Pintér, Adrienne (1983) Adalékok a Tanácsköztársaság Nógrád megyei történetéhez, különös tekintettel az ifjúságra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vinczéné Pintér, Adrienne (1983) Adalékok a Tanácsköztársaság Nógrád megyei történetéhez,különös tekintettel az ifjúságra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Virág, Judit (1983) Tornásznők edzésterhelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vona, Zsuzsanna (1983) Tarnazsadány szóláskincse. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vágó, Etelka (1983) Formák szerepe az esztétikai nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Válint, Józsefné (1983) A családi életre nevelés időszerű kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vári, Lászlóné (1983) Bartók Béla megértetése és megszerettetése az alsó tagozatban, az új tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vörös, Ákos (1983) A magyarországi szleng. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vörös, Ákos (1983) A magyarországi szleng. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vörösné Nagy, Erzsébet (1983) J.M.G. Le Clézió szintézisteremtő kísérlete ("Látomás - Prózában"). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wágerné Kohári, Mária (1983) A felnőttnevelés néhány pszichológiai problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Wágnerné Kohári, Mária (1983) A felnőttnevelés néhány pszichológiai problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Z

Zakar, Terézia (1983) A testi képességek fejlesztésének lehetősége az általános iskola alsó tagozatában testnevelési játékokkal. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zseli, Klára (1983) Hogyan segítik az oktatási igazgatóságok könyvtárai az intézményben folyó oktató nevelő munkát. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zsolnai, Györgyné (1983) Iskolapolitika a két világháború között Nógrád megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsámbokiné Bognár, Emma (1983) A hangszínhallás fejlesztésének lehetőségei az alsótagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ács, Erzsébet (1983) Kunhegyes nagyköség személynévanyaga. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Árpád, Jenő (1983) A magyar népfrontmozgalom története (1944-1982). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

К

Ковач, Илона (1983) Развитие басенного жанра в творчестве Крылова. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

М

Мадарас, Чилла (1983) Дипломная работа на тему "Структура Диалога". Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Я

Якоби, Жужанна (1983) Стихи и Выражения крыловских басен переходящие в народые пословицы поговорки и крылатые выражения. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Thu Jun 13 13:57:01 2024 CEST.