Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: Szakdolgozat
Tételek száma: 124.

Szakdolgozat

Abonyi, Csaba (1994) A kállósemjéni Nagymohos degradációja, jelenlegi állapota és természetvédelmi problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Akócsi, Attila (1994) A vályog mai felhasználásának módjai és lehetőségei családi ház építésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bagi, Krisztina (1994) Kábítószer az egyén és a társadalom tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bainé Dóbiás, Erzsébet (1994) Lakóhelyem bemutatása, megismertetésének lehetőségei (1-4. osztályban). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakos, István (1994) Matematikai versenytesztek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balla, Ferenc (1994) A mezőgazdaság és a szerencsi cukorgyár fejlődése a dualizmus és a két világháború közti időszakban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balog, Ágnes (1994) Geometriatörténet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bettembuk, Beáta (1994) Egyenlőtlen esélyek. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodnár, Cecília (1994) A többhatározatlanú polinomok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bori, Szilvia (1994) Méhészkedés Tápióbicskén a századfordulótól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bori, Teréz (1994) A Bükk növényzetének flóraelemei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, Levente (1994) A rizs termesztése és tanítása a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bánkuti, Anita (1994) Az eltolás és forgás tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csincsákné Szabó, Ildikó (1994) Az előkészítő időszak jelentősége az első osztályos írástanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csordás, Zsolt (1994) A kulákság korlátozása Magyarországon 1948-1953. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csákiné Urbán, Éva (1994) Weöres Sándor megzenésített gyermekversei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csányi, Erika (1994) Nemzeti ünnepeink alsó tagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czvikli, Barbara (1994) Az üllői iskola története 1924-1950. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Daró, Ildikó (1994) Pascal-, Brianchon-tételek bizonyításaik és alkalmazásaik. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deme, Edina (1994) Matematika szakkör foglalkozásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deme, Gyula (1994) Hidraulika a gépjárműtechnikában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deák, Sándorné (1994) A fogalmazástanításának problémái az alsótagozaton az elmúlt tíz év szakirodalma alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Deákiné Szöghy, Hajnalka (1994) Gyermekeink közúti közlekedése - a biztonságos közlekedésre nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Domán, Lászlóné (1994) Számítástechnika a kémia tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Duduk, Edina (1994) A kreativitás fejlesztése kiscsoportokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Erdős, Hédi (1994) Jász-Nagykun-Szolnok megye kialakítása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Lászlóné (1994) Tápiószele gazdasági életének fejlődése az őskortól a II. világháború kezdetéig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Péterné (1994) Iskolai könyvtárak gépesítési lehetőségei a könyvtárhasználat és az információterjesztés korszerűsítése érdekében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fodorné Kiss, Margit (1994) A szövegértő olvasás fejlesztésének lehetőségei alsó tagozatra a tanítók rendelkezésére álló taneszközök anyagának elemzésével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Frits, Ágnes (1994) Tehetséges gyermek a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fábián, Viktorné (1994) Mostoha körülményekkel rendelkező iskolák testnevelési lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Galambos, Mónika (1994) Kamaszok bolygója (Ki vagyok? Hová tartozom?). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gerencsér, Henriett (1994) Németország alkotmányos rendszere az egyesítés után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gerhauser, Róbert Imre (1994) A háztartástechnika tanításának lehetőségei a NAT előtt. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Grünberg, Ágnes (1994) Relaxáció a nyelvoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyenes, László (1994) A kísérletek szerepe a fizikaoktatásban, demonstrációs kísérletek lineáris áramköri elemekkel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyenesné Mucsics, Valéria (1994) Gépek a konyhában és tanítási lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Győri-Daniné Péter, Enikő (1994) A Budai-hegységhez tartozó kiscelli kastély környékének fitocönológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gödölle, Katalin (1994) A textilipari ismeretek bemutatásának és tanításának lehetőségei a Háztartástechnika c. tárgy keretében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hajnal, Gézáné (1994) A gépjárművek takarékos üzemanyag-felhasználása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hamar, Klára (1994) A varrás általános iskolai oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hegedűs, Helga (1994) "Lakodalmak". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Szilárd (1994) Energiapolitika és környezetvédelem. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváthné Gomány, Judit (1994) Tornaünnepélyek tervezése, szervezése és lebonyolítása az alsó tagozaton. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Huszár, Éva (1994) Az általános iskola oktatás és nevelés terve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hídváry, Péter (1994) A televízió és a korszerű videotechnika szerepe az oktatásban és a pedagógusképzésben napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ináncsi, Andrea (1994) Karakter-ábrázolás a zenében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Járó, Judit (1994) Általános iskolás tanulók vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Józsa, Mária (1994) Kuroszok és korék. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kapuvári, Klára (1994) "Egyiptom művészete". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kemenesi, Gabriella (1994) Tejfeldolgozás a Jászságban, szűkebben Jásztelken a múlt század végétől napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Andrea (1994) A közoktatás szabályozása (Tanterv). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Király, Zsoltné (1994) Gyakorló program a német nyelv tanításához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Anna (1994) Jászfényszaru lakodalmi szokásai a XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Zoltán (1994) Munkanélküliség "nem felülnézetből". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolozsi, Istvánné (1994) Gyermekkép és pedagóguskép az egyes alternatív pedagógiákban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koppány, Anita (1994) Közlekedésre nevelés játékos feladatokkal. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Beáta (1994) Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Gabriella (1994) A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű cigány gyermekek iskolára való felkészítése Tiszaburán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Mária Gyöngyi (1994) Tanulói becenevek Kunszálláson. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kratancsik, Rita (1994) Magyar nemesi címerek eredete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuklics, Zoltánné (1994) Összevont iskolák helyzete és perspektívái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Képes, Józsefné (1994) Iskolai gyakorlókertek tervezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Laczó, Magdolna (1994) Lézerek alkalmazása a szájsebészetben és a fogászatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lajer, Ágnes (1994) A Bükk hegység szurdokerdejének fitocönológiája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lakatos, Zita (1994) Óvodás gyermekek rajzainak pszichológiai értelmezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Leblanc, Szilvia (1994) A Jászberényi Tanítóképző Intézet története (1917-1959). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lázár, Ivetta (1994) A posztmodernizmus jelenségének vizsgálata, különös tekintettel az építészetre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Macsek, Csilla (1994) Az alsó tagozatos olvasókönyvek szöveganyagának néhány szövegtani sajátossága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Macsuha, Éva (1994) A fekete kerámia sajátosságai Bese László szentesi fazekasmester munkái alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Magyarné Huszár, Ágnes (1994) Szerkesztési feladatok gyűjteménye háromszög adataiból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mihalikné Faix, Nelly (1994) Szintvonalas ábrázolás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mihics, Attila (1994) Korrekciós nevelésről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mikó, Éva (1994) A korszerű táplálkozás konyhatechnológiai eljárásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Ildikó (1994) A tej szennyeződésének lehetőségei, rendellenességei, fizikai, bakteriológiai tisztaságának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Mónika (1994) Ismerkedés Mozart művészetével az általános iskola ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Mónika Éva (1994) Az inverzió és alkalmazásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Éva (1994) Fiatalkorúak a bűn zsákutcájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Murcsányi, Judit és Tóth, Andrea (1994) Xero- és mezofil mohafajok fotoszintézis-ökológiai tulajdonságainak vizsgálata nyári időszakban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mysik, Károly (1994) Történeti visszapillantás a motor fejlődéstörténetébe, a belső égésű motorok működése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Márton Tamásné Kovács, Erzsébet (1994) A feldebrői r.k. templom története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mézes, Tünde (1994) Fazekaskemence építése az iskolaudvarban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Módra, Enikő (1994) A modern antiszemitizmus Magyarországon 1870-1948. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Judit (1994) Dr. Kőműves Lajos népi iparművész edényein használt motívumok eredete és változása napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Zsuzsanna (1994) Tehetséggondozás matematikából 5-6. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagypál, Kitti (1994) A kötés-horgolás oktatásának lehetősége az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nyúka, Hajnalka (1994) Közelharc egy fóti iskoláért. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Némethné Lukácsi, Mária (1994) Kodály zenepedagógiai munkásságának jelentősége az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Palatinusné Gál, Anna (1994) Az intelligencia és tanulmányi előmenetel néhány összefüggése egy nevelőotthoni csoportban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pityi, Enikő (1994) A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium működése és társadalmi funkciói (1900-1930). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Podpácz, Beáta (1994) "Sváb" lakodalmi szokások Komlón és környékén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pokolné Pisák, Gabriella (1994) A fogalmazás tanításának problémái az alsó tagozaton az elmúlt tíz év szakirodalma alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Prajczer, Judit (1994) Környezetkultúra - osztálytermek esztétikuma - az iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pádár, Anikó (1994) A játszó pedagógusok - a pedagógiai játékok. Drámapedagógia a nevelés szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pál, Gabriella (1994) Az általános iskola alsó tagozatában használt két német tankönyv elemzése és összehasonlítása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pálfalvi, Zsuzsanna (1994) Hit és filozófia Pilinszky János költészetében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pócos, Beatrix (1994) Az óvodai és az általmos iskolai alsó tagozatos ének-zenei tananyag egymásra épülése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Radics, Katalin (1994) A magyarságtudat alakítása az általános iskola alsó tagozatának népzenei anyagával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sali, Attila (1994) Egészséged testben, lélekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Seresné Kovács, Katalin (1994) Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának jelentősége az alsó tagozati ének-zenei nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simon, Anita (1994) Matematikai tábor tehetséges gyermekek részére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Edina (1994) Hochzeit in Oberösterreich. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Ágnes (1994) Bethlen Kata emlékiratainak bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Klára (1994) Általános iskolai matematika tesztek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Ágnes (1994) Metrikus terek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedy, Emese (1994) A Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztés története és a szőlő tanítása a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szeli, Zoltán (1994) Közlekedésre nevelés az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szerző, Ildikó (1994) Nyitott kapu a drámajátékhoz. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szilágyi, Tünde (1994) A nyíracsádi élet repertóriuma (1991-1993). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szokol, Istvánné (1994) A logika elemei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szucsányi, Nóra (1994) A jövő elképzelése gyermekrajzok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tarkó, Orsolya (1994) Gyermekkép-pedagóguskép a Waldorf és a Zsolnai pedagógia tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tószegi, Attila (1994) A náci propaganda és a film. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Edit (1994) Test und Testkonstruktion im Fremdsprachenunterricht. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Erzsébet (1994) A drámajáték jelentősége a gyermeki személyiség kibontakozásában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Imola (1994) Szilikát sziklagyepek cönológiai vizsgálata a Bükk-hegységben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Károly (1994) Tiszakeszi község zöldterületeinek rendezési elve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Berczelly, Szilvia (1994) Antiszociális csoporthatások. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Szilvási, Andrea (1994) A bolygórendszer kutatásának legújabb eredményei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Zsolt (1994) CD-ROM a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vitányi, Éva (1994) Botanikai vizsgálatok a Komlóska-völgy (Zempléni-hegység) területén. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vörös, Éva (1994) A magyar gyermek és ifjúsági lapok bibliográfiája 1945-1971. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1994) Biokertészeti alapismeretek az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ács, Éva (1994) Az írás tanításának problémái első osztályban a jelenleg alkalmazott metodikai megoldások kritikai elemzésével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Tue Nov 28 19:13:10 2023 CET.