Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Tételek száma: 171.

Badár, Frigyes (1998) A borgazdálkodás aktuális kérdései hazánkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bajkor, Beáta (1998) Művelődési és kommunikációs eszközök használata egy lokális egységben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bali, Mónika (1998) Aladdin: the classical tail and the cartoon by Walt Disney; the possible use in the languange lesson. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balláné Csányi, Krisztina (1998) Civil szerveződések helye a helyi társadalom életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Éva (1998) Egy könyvtár története Self-Access Centre ELTE. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baloghné Kurucz, Ildikó (1998) A Debreceni Református Kolégium története és megjelenése a magyar szépirodalomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barla Szabó, Csaba (1998) A világűr meghódításának előkészítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Baráth, Béla (1998) Zártláncú televíziós rendszer és helyi számítógépes hálózat kialakításának lehetőségei általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bencze, Beáta (1998) Az ifjúság életvitelére ható tényezők Az ifjúság életvitele és egészségfelfogása (egy budapesti középiskola osztályait vizsgálva). Szakdolgozat thesis, Archív.

Bencze, Beáta (1998) Az ifjúság életvitelére ható tényezők. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Benke, Sándorné (1998) Művelődési és kommunikációs eszközhasználat egy lokális egységben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Berecz, Ibolya (1998) A számítástechnika alkalmazása az Ember és Társadalom műveltségi terület tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bereczki, Tibor (1998) Alternatív motorüzemanyagok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bernau, Péter (1998) A Kincsesház Magán Általános Iskola. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bertalan, Beáta (1998) Jászladány sajtótörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Besenyeiné Csizmadia, Lilla (1998) Az ózdi városi könyvtár története 1884-1993. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boldis, Krisztina (1998) Gyermekvédelem: A sérült gyermeket megillető jogok érvényesítésének lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Botár, Barbara (1998) Gr. Apponyi Albert a magyar békeküldöttség élén a párizsi békekonferencián. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bugár, Józsefné (1998) Ferencvárosi ünnepi játékok. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bánfalvi, Mónika (1998) Akkumulátorokról... napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Csala, Mária (1998) A Nógrád megyei nemesség életmód-vizsgálata a XVIII. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csapó Lajosné Katona, Gabriella (1998) Kner Izidor munkássága és gyomai Kner nyomda története az alapítástól 1935-ig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csordás, Lászlóné (1998) Atkár község története és bibliográfiája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csuditsné Szabó, Éva (1998) Az állami, illetve intézeti nevelés megszűnése után (Tényfeltárás, elemzés, értékelés, következtetés). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csuhaj, Henrietta (1998) A tuberkulózis, a legyőzöttnek hitt kór. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czakó, Judit (1998) A hallás utáni daltanítás fajtái az alsó tagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czeglédi, Lajos (1998) A hírközlés története a kezdetektől a XX. század közepéig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Demény, Dalma (1998) András-naptól Vízkeresztig (Téli ünnepkör hagyományai Szűcsiben). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dian, Annamária (1998) Szervetlen szelénsó termesztett csiperkegombába való felvételének analitikai vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dienes, Jenő Attila (1998) A Bányász Képzőművész Kör. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dányi, Márta (1998) Kapcsolatteremtés és kommunikáció sérült fiataloknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Erdős, Enikő (1998) A vadgazdálkodás és tanításának lehetősége a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Irén (1998) Az alkoholizmus társadalmi szintű megelőzése, rehabilitációja. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Mariann (1998) Фразеологизмы обозначающие эмоциональное состояние человека в русском языке. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Tímea (1998) A Habsburg-ház utolsó trónfosztása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fekete, Katalin (1998) Deviancia, bűnözés és reszocializáció. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Felföldi, Rozália (1998) Az emberi értelem genetikai alapjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ferencz, Márta (1998) Gyermekrajzok - családrajzok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülöp, Gyuláné (1998) A számítógép alkalmazása matematikaórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Galambos, Arnold (1998) Devianciák Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gaál, Csilla (1998) A kisegyházak helyzete Magyarországon (1918-1944). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyurkovics, Lajosné (1998) Egy leányanya személyiségének alakulása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Győri, Éva (1998) At éneklési készség fejlesztése az általános iskola alsó tagozatának ének-zene óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gál, Erzsébet (1998) A fasizmus mint tömeghatás. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Tiborné (1998) Új módszerek a burgonya termesztésében és tanítása a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gécziné Lakatos, Edina (1998) Irodalmi szövegek feldolgozása az 5. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hadházi, Nóra (1998) Az erkölcsi nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Halmosi, Gabriella (1998) Mesealakok a zenében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hegedűs, Dezső (1998) Peszticidek hatása a Trichoderma atroviride és a Trichoderma harzianum szaporodására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hellenpach, Rozália (1998) Könyv- és könyvtárhasználat a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban (1-4. osztály). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herényi, Szabolcs (1998) A csepegtető öntözés jelentősége a paprika hajtatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hiczfel, Erzsébet (1998) A jászapáti temető története; temetkezési szokások Jászapátin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Krisztina (1998) Testtartásjavítás az általános iskolában, fontossága, alkalmazása testnevelés órán és azon kívül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Rita (1998) Felsőfokú multimédia mestermunka. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Iglódi, Bernadett (1998) Néhány ír népmese elemzése és azok angol órán való felhasználásának lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Imre, Zsuzsanna (1998) A zene nevelő hatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jakicsné Zalka, Katalin (1998) Beszédművelési tréningrendszer összeállítása egy bizonyos típusú beszédrenyheség javítására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Tímea (1998) A gyógynövények felhasználásának és megismertetésének lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jáger, Beáta (1998) Tanulási zavar kisiskoláskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jászberényiné Farády, Ildikó (1998) Lakóhelyem környékének talajformái védett növény- és állatvilága. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kaló, Éva (1998) Jászdózsa népi építészete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kaszab, Gabriella (1998) Ritmuskészségfejlesztés az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kelemen, Erika (1998) A magyarországi gyermekvédelmi rendszer változásai a kezdetektől napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kelemen, Krisztián (1998) A jászteleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak és tanárainak bece-, ill. ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kellner, Katalin (1998) A humán erőforrás menedzsment egyes kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kemenesi, Anita (1998) Gyermekkép régen és ma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Katalin (1998) A marketing szerepe az elemi szintű oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kissné Jónás, Tünde (1998) Hiedelemalakokhoz fűződő ismeretek és babonák Hollókőn. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Klész, Annamária (1998) Vadászat és vadászturizmus. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Knizner, Kinga (1998) Tállya a szőlő és a bor városa. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kollár, Melinda (1998) A porosz iskola ábrázolása Thomas Mann egyik művében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovalcsikné Szucsán, Gyöngyi (1998) A mezőkovácsházi Városi Könyvtár története 1953-1996. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Erika (1998) A Pharmavit Rt. marketing tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Gabriella (1998) Формы Обращения в письмах марины цветаевой. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Mária (1998) Az egyházzene kiemelkedő műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Krénusz, István (1998) A nagyszakácsi gyermekotthon története, nevelési struktúrájának változása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurucz, Gyula (1998) "Csillag Borcsa tudom a neved..." Népi gyermekjátékok Zagyvarékasról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kálmán, Zsuzsa (1998) Excellent customer service: The route to long-term success. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Ködöböczné Orosz, Mária (1998) Alternatív iskolák pedagógiájának közös és eltérő vonásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Köő, Ildikó (1998) A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár története és gyűjteményei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kővágó, Erika (1998) A szója. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lipéczné Iván, Katalin (1998) Mesék, regék, mondák a magyarság eredetéről, vándorlásáról és a honfoglalásról. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lázár, Jánosné (1998) A nevelés mint segítő kapcsolat az új típusú pályaválasztásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lázárné Pető, Krisztina (1998) A Matyóföld népdalainak rendszerezése és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lévai, Katalin (1998) Természetes és mesterséges anyagok szerkezetének kialakulása és rendszerezése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrinczné Farkas, Éva (1998) A beszéd jellemzői és fejlesztési lehetőségei az óvodás és kisiskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Matécsa, Péter (1998) A gyermekvárostól a lakásotthonokig. A szolnoki gyermekotthon története és működése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Megyesi, Erika (1998) Власть денег в русских пословицах. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Menczel, Márta (1998) A chlamydia humánbiológiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mező, Melitta (1998) Fegyelem és szabadság a nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Misinszki, Fatime (1998) Gyermekbántalmazás a családban. A gyermekek elleni szexuális erőszak jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Kata (1998) Öngyilkosság ifjúkorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnárné Berkó, Márta (1998) A gyermekvédelmi intézmények kialakulása és fejlődése a veresegyházi gyermekotthon bemutatásán keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Morvai, Edit (1998) Egy kislány két élete, avagy így is lehet szeretni. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Muharos, József (1998) A zsidóság két útja. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mászáros, Zsófia (1998) Az olmützi alkotmány és a debreceni detronizáció. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Máté, Zsuzsanna (1998) Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Anita (1998) Erőszak a családban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Gabriella (1998) Szokollu Musztafa budai pasa tevékenysége leveleinek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Genovéva (1998) A felvilágosodás eszmerendszerében jelentkező pedagógia kérdések. A gyermekről vallott felfogás alakulása és változásai (Locke és Rousseau). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Gábor (1998) A 120 kv-os nagyfeszültségű főelosztó-hálózat fejlődése Észak-Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Kornélia (1998) Globális problémák és azok filozófiai és etikai vetületei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Zsuzsanna (1998) Ismerkedés a magyar népszokásokkal az alsó tagozat ének-zene óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nádas, Orsolya (1998) Pólya Tibor és a gyerekkönyvekben, illetve gyereklapokban megjelent illusztrációi. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Oláh, Enikő (1998) Gróf Károlyi Sándor szatmári birtokai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orjovics, Mónika (1998) Az irodalmi szövegek feldolgozásának lehetőségei 3. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orosné Dávid, Ildikó (1998) A különböző természetes mozgások játékos és feladathelyzetben történő oktatásának, gyakorlásának jelentősége és lehetőségei 6-10 éves korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orosz, Vivien (1998) Az egyházzene kiemelkedő műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Osgyán, László (1998) A Szolnok környéki halászat múltja és jelene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Parrag, Ildikó (1998) A tanulási zavarok okai és megelőzésének lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pataki, Gábor (1998) A nyúltenyésztés és tanítása a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pintér, Melinda (1998) A második világháború kirobbanásának belpolitikai előzményei Németországban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, Renáta (1998) A női asszertivitás pszichológiai tényezői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Plavecz, Ildikó (1998) A jászsági fazekasok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Prokai, Andrea (1998) Az önismeret fejlesztésének lehetőségei serdülőkorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pálffy, Ágota (1998) A tanulói aktivitás fejlesztésének pedagógiai - pszichológiai feltételei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rab, Rita (1998) A Down-szindróma és a nemi kromoszómák numerikus aberrációjának néhány esete, valamint a gyakorlatban alkalmazott prenatális genetikai vizsgálatok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Radnai, Johanna (1998) A korai kétnyelvűség problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rittlingné Bakonyi, Márta (1998) Az iskolakezdés pszichológia problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Romhányi Gyuláné Bagi, Ilona (1998) Az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók iskolai beválása a Szakértői Bizottság tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rábai, Réka (1998) Vésztő ragadványnév rendszere. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz, Mária (1998) Magatartásbeli problémákkal küzdő hátrányos helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Salánki, Szilárd (1998) "Dudellázás, feszítő, papozás" avagy a bicska- és késjátékok hagyományai és ismertségük Kecskeméten és környékén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Seres, Tünde (1998) Népművészeti és népi iparművészeti tárgyak a mai lakókörnyezetben Turán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Siklós, Márta (1998) Mi az ember? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simon, Orsolya (1998) A Nyírség-Szatmár-Beregi termőtáj almatermesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinka, Melinda (1998) Kisiskolások környezeti nevelése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sinka, Nóra (1998) A méhészet népgazdasági jelentősége és tanítása a technika tantárgyban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Steiner, Melinda (1998) Betegszerep betegmagatartás a gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Albert Manassé (1998) A macska figurája a különböző gyermekirodalmi művekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Judit (1998) Jelentem... Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Márta (1998) A gyógyító mese mesés biblioterápia. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Orsolya (1998) Kábítószer körkép. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Orsolya (1998) A tanulási zavarok problémaköre - egy óvodai fejlesztő program. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Szilvia (1998) A kukorica termesztése és tanítása a technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Ágnes (1998) A gyermekek szexuális bántalmazása a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalontai, Etelka (1998) Отражение черт человеческого характера в русских пословицах и поговорках. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szappanos, Katalin (1998) Integráció a Maci óvodában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szebeni, Rita (1998) A tanulási zavarokat előjelző módszerek alkalmazása az óvodás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szirmai, Lászlóné (1998) A tankönyvből (szövegből) tanulást segítő szövegkezelési technikák fejlesztési lehetőségei az alsó fokú oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szucsik, Istvánné (1998) A méhanya nevelés és jelentősége a méhészetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Széles, Erzsébet (1998) Az értelmi fogyatékosok integrációs lehetőségei interjúk tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szőke, Tamásné (1998) Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése IV, osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szűcs Solymosi, Péter (1998) SQL áttekintés és a POSTGRES95 SQL monitora. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sütőné Kozári, Erika (1998) Hogyan ítéli meg a középiskolás korosztály a dohányzás, a kábítószer és alkoholfogyasztás egyes kérdéseit? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tamáska, Istvánné (1998) Az olvasási motívumok vizsgálata, szerepük az irodalmi érdeklődés alakulásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tar, Melinda (1998) Dunaalmás története és bibliográfiája az I. világháborúig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tokajiné Demecs, Katalin (1998) A könyvtár és könyvtáros szerepe az olvasóvá válás folyamatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Toman, Márta (1998) A testi nevelés tanórán kívüli lehetőségei Hatvan város általános iskoláiban, különös tekintettel az 5 Sz. Általános Iskolára. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tomasovszki, László (1998) Figyelemzavar és kapcsolódó rendellenességek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Trojákné Hegedűs, Beáta (1998) A mese szerepe a gyermek esztétikai és etikai nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Ibolya (1998) A logika elemeinek tanítása az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Melinda (1998) Miskolc város levegő és víz szennyezettsége, zajártalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Fent, Marianne (1998) Polgári szolgálat. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Mátyus, Mónika (1998) A világnézet kialakulása és formálásának lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Túri, Sarolta (1998) Erdély és a porta viszonya az erdélyi követek jelentései alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vajda, Márta (1998) Kirulyfürdő flórája és erdőtársulásainak cönológiai bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Zoltánné (1998) Nevelőotthonban nevelkedett fiatalok személyiségzavarai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varju, Krisztina (1998) A turai Schossberger kastély. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varsi, Zsoltné (1998) A lélekfogalom kialakulása és történeti megközelítései a filozófiai gondolkodásban az önálló lélektan kialakulásáig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vereb, Szabolcs (1998) A gyermek önértékelése különböző életkorokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Veréb, Jánosné (1998) A képességek fejlesztésének lehetőségei és módszerei az alsó tagozatos természetismeret tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vonnákné Pásztor, Edina (1998) A páli levelek jelentősége a kereszténység fejlődésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vörös, Marianna (1998) A hátrányos helyzetű gyerekek részére specializálódott Burattino Iskola. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zele, Gábor (1998) Navigáció a közlekedésben: GPS rendszer. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsemlye, András (1998) A családi háttér mint személyiség-meghatározó tényező az általános iskolai korú gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zámbó, Józsefné (1998) Vizuális esztétikai nevelés és a környezetkultúra kapcsolatának lehetséges területei, perspektívái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ádám, Erika (1998) A színharmónia-érzékenység életkori jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ócsai, Zsuzsanna (1998) Értékorientáció a 14 éves fiatalok körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Óváriné Tavaszi, Márta (1998) Hátrányos helyzetű 8-10 éves gyermekek szókincs fejlesztésének egy lehetséges módja. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Őrsy, Anett (1998) Nagykőrös története és helyismereti bibliográfiája a kezdetektől a XIX. század közepéig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Tue Dec 5 06:08:42 2023 CET.