Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Tételek száma: 94.

A

Ambrus, Erika Izabella (1999) Gyimesi népdalok gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

András, Mária (1999) Mesealakok a zenében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

András, Éva (1999) Kodály Zoltán művei az I-VIII. osztályos zenehallgatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Ildikó (1999) Egy társadalmi csoport tradíciói, hagyományai, értékei és szokásai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Ildikó (1999) A játékos módszerek szerepe a zenei készségek általános iskolai megalapozásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Zsuzsanna (1999) Ideális és valós nőkép a diktatúra idején Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

B

Bardocz, Otilia (1999) Az óvodai ének-zene nevelés, mint az alsó tagozatos ének-zene nevelés előkészítője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barkász, Anikó (1999) A nehezen nevelhetőség és a személyiségfejlődés összefüggései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Beaufils, Margit (1999) A nővérek halálhoz, gyászhoz való viszonyulása a kecskeméti Margaréta Otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Besze, Andrea (1999) Magyar és német szokások, hagyományok összehasonlítása. A téli ünnepkör. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Blayer, Judit (1999) Ember és világegyetem. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodzsár, Csilla (1999) Amatőr művészeti csoportok helye a közművelődésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bontovics, Szilvia (1999) Az irodalmi szöveg feldolgozásának eljárásai az 5. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borics, Márta (1999) Study on and comarition of the teaching metods of simple past in English books used in different elementary schools in Jászberény (A simple past tanításának vizsgálata és összehasonlítása különböző jászberényi általános iskolákban használatos tankönyvekben). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bálint, Mónika (1999) A gyógyitó zene (sérült, illetve fogyatékos gyermekek zenei nevelése). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bánfalvi, Gizella (1999) A keresztnévdivat alakulása Áporkán az állami anyakönyvezés bevezetése óta (1895-1999). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Darvas, László (1999) Az egyházzene műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dévai, Györgyi (1999) Egy eddig nem ismertetett népi iparművész életének és pályájának bemutatása (Sütő Levente). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dósáné Kovács, Henrietta (1999) Népszokások az általános iskola alsó tagozatának ének-zene óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Elekné Király, Ilona (1999) A művelődéstörténeti korok váltakozása. Számítógépes prezentáció az irodalomtanításban. Szakdolgozat thesis, Archív.

F

Farkas, Orsolya (1999) A többszólamú zenei hallás fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fejér, Tünde (1999) Csíkbánfalva földrajzi nevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fodor, Mónika (1999) Szociális munka a XIII. kerületi ifjúsági krízis szállón. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Gajdos, Tünde (1999) Gyermekkép a középkorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gelencsér, Edit (1999) A munka mint érték a tanítók és tanítójelöltek értékrendjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gujka, Erika (1999) Teaching Present Perfect based on Project English 2. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gúr, Péter Attila (1999) Az egri diáktanácsadó iroda múltja-jelene-jövője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Heiszner, Adrienn (1999) A magyar és bajor népszokások, hagyományok összehasonlítása. A téli ünnepkör. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Gabriella (1999) Kisiskolások személyiségfejlesztése ének-zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Imets, László (1999) Kelet és nyugat határán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Iván, Viktória (1999) Tehetség nem érdem, hanem küldetés! Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Juhász, Erika (1999) Felzárkóztatás a matematika korrepetálásokon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

K, Éva (1999) Egy munkahelyi csoport vezetéslélektani elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kalmár, Mihály (1999) A számítógép (Bemutató). Szakdolgozat thesis, Archív.

Kereskényi, Miklós (1999) Angliai tájakon. Midlands. Szakdolgozat thesis, Archív.

Király, Gabriella (1999) A keleti harcművészetek filozófiája és etikai kódexe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kis, Angelika (1999) Az írásvetítő tervszerű alkalmazása a NAT által bevezetett természetismeret tantárgy fizika részének tanítása során. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Gergely Máté (1999) Magyarország a 16. században, a korabeli humanista főpap történetírók elbeszélései alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kis, Ágnes (1999) Játékos csillagászat az 1-6. osztályosok számára. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Sándor (1999) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tirpákok története és népi hagyományai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koch, Anikó (1999) Maria Montessori munkásságénak szerepe a percepció fejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kolonics, Tünde (1999) A felnőttképzés intézményei Budapest XIX. kerületében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kolozsvári-Nagy, Ildikó (1999) Táncok a zenetörténetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Korbely, Szilvia (1999) A téli ünnepkör szokásai a békés megyei szlovákoknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Korsósné Demeter, Dóra (1999) A népi építkezés változása Tiszanánán a századfordulótól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Réka Anett (1999) Az Apáczai Kiadó nyelvtan-helyesírás munkatankönyveinek elemzése (2.,3.,4.,5.,6. osztály). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kulik, Judit (1999) Személyiségfejlesztés a szentesi Freinet iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuron, Gabriella (1999) A személy értelme és kiteljesedése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Lombos, Melinda (1999) Közelképben Dunaújvárosi Városi Televízió. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lutz, Hajnal (1999) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Felcsík. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Mezőfi, Józsefné (1999) A tanügyigazgatási szakértő. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mihály, Melinda (1999) Egy amatőr művészeti gyermekcsoport zenei nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mihályi, Judit (1999) An animal character of my own choice in english and Hungarian folktales. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Edit (1999) Századunk erkölcsi és társadalmi jelenségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Katalin (1999) Népszokások az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Marianna (1999) A keresztnévdivat alakulása Nagykörűben az utóbbi száz évben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Máté, Zita (1999) A hódmezővásárhelyi viselet jellemzői 19. századi vagyonleltárak tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Dóra (1999) Az I. és III. osztályban előforduló tipikus fonémaképzési, renyheségi zavarok hatása a szóbeli szövegalkotásra és az olvasás megtanítására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagybakos, Magdolna (1999) Supplementary material providing information about the cultural background of project english 1 and 2 textbooks. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

O

Orendi, Annamária (1999) A romániai magyar nyelvű ének-zene oktatás áttekintése és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Osgyán, Krisztina (1999) A XX. századi kultúrpesszimizmus. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Pappné Asztlos, Annamária (1999) A magyarságtudat alakítása az általános iskola alsó tagozatának zenei anyagával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Paszternák, Éva (1999) Tevékenységközpontú óvodaprogram iskolai adaptációja. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Anikó (1999) Literature in teaching English. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Ágnes (1999) A láthatatlan kiállítás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Perlaki, Erzsébet Beáta (1999) A Műhely című folyóirat ismertetése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pető, Rózsa (1999) Az örök visszatérés gondolata Nietzsche Im-ígyen szóla Zarathustra című művében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Poniklo, Imre (1999) Illegális időszaki kiadványok Magyarországon 1945-1989. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Punyi, Beáta (1999) A játékos módszerek szerepe az általános iskola alsó tagozatának zenei nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pál, Zsuzsanna (1999) A szemléltető eszközök felhasználásának lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Péntek, Erika (1999) Szűcs Imre (népművészet mestere) tiszafüredi fazekas, hagyományőrző, díszítő és formavilága a tiszafüredi fazekasság tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Péter, Magdolna (1999) Tanítási módok az általános iskola alsó tagozatának ének tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

R

Rózsa, Zoltán (1999) Karcag települése és építkezése a XIX. századtól a XX. század elejéig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Schaffer, Tünde (1999) Gyermekotthonban és családban felnövő gyerekek jövőképének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinka, Márta (1999) A Paksi Atomerőmű története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Stummer, Éva (1999) Hiperaktív gyermekkel való bánásmód a társadalmi élet különböző szféráiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sulák, Anita (1999) Változó világ - változó világkép. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Róbert (1999) A többpártrendszer visszaállítása Magyarországon az 1980-as évek második felében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Szabolcsné (1999) Németországi szokások, ünnepek; összehasonlítás a magyarországi ünnepekkel, szokásokkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Sándorné (1999) PR-tevékenység a Heves Városi Könyvtár gyermekrészlegében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szekeres, István (1999) A társasmunkák alkalmai Dányon a századfordulótól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szekeresné Medveczki, Éva (1999) A könyvtárak és gyermekrészlegeik helyzete a rendszerváltást követően. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sziklai, Marianna (1999) A jelentés felnőttoktatásról szóló részének összevetése egy adott intézmény értékelésével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szántó, Anna (1999) Battonya város története és válogatott bibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szűcs, Réka (1999) A sikeres üzletkötés a biztosításügyben. A női menedzserek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sándor, Ildikó (1999) A magyar vakügy helyzete, különös tekintettel a felnőttkorban látássérülést szenvedők rehabilitációjára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, Jánosné (1999) Tartós munkanélküliség hatására a családban betöltött szerepek változásának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tamás, Katalin (1999) Környezetvédelmi tájékozottság a Jászteleki Általános Iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tomity, Angéla (1999) A szerelemről. A teljesség megélésének lehetősége a férfi-nő kapcsolatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tímár, Péter Zoltán (1999) Leírások tartalmi és formai elemzése a 4. osztályos írásbeli szövegalkotások alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Erika (1999) A Nők Lapja komplex elemzése indulásának éveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Varga, Kálmánné (1999) A Kolping Katolikus Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola társadalmi környezete és szociálpolitikai meghatározói. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Várszegi, Eszter (1999) Az iskolai fegyelem javításának lehetősége Montessori pedagógiai elvek segítségével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Z

Zsigmond, Julianna (1999) A képregény történetéről röviden; 10 éves gyermekek olvasási szokásairól Budapesten és Gödöllőn. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Wed Dec 1 20:52:56 2021 CET.